Stad stopt voorlopig met aardwarmteproject; strop in totaal 6 miljoen euro

De gemeente Groningen stopt voorlopig met het aardwarmteproject in de stad. Dat betekent dat de voorbereidingen voor de eerste boring op het Zernikecomplex niet doorgaan. Dat heeft wethouder Mattias Gijsbertsen (GroenLinks) zojuist bekendgemaakt.

Volgens Gijsbertsen is er te veel onenigheid onder deskundigen om het project door te zetten. Er moet verder onderzoek komen naar de haalbaarheid van het project, samen met het Staatstoezicht op de Mijnen.

Kosten voor het ‘on hold’ zetten van het project zijn drie miljoen euro voor de gemeente, zoals eerder gemeld. Waterbedrijf Groningen deelt ook mee in de kosten, die betalen ook een kleine drie miljoen. Het Waterbedrijf moet ook betalen omdat die samen met de gemeente aandeelhouder is van het bedrijf WarmteStad. Dat bedrijf zou de boringen gaan uitvoeren.

Totale kosten voor het ‘on hold’ zetten zijn dus een kleine 6 miljoen euro. Daarnaast brengt het vervolgonderzoek ook nog kosten met zich mee. Het is nog niet bekend hoeveel.

Teleurgesteld

‘Dit is een ongelooflijk teleurstellend besluit’, aldus Gijsbertsen. Het onderzoek naar de haalbaarheid van het project gaat wel door. Dat gebeurt samen met toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Het is niet uitgesloten dat het project in de toekomst verder gaat.

Vernietigend rapport

Eerder dit jaar bracht het SodM een vernietigend advies uit over het project. De risico’s op eventuele aardbevingen werden door de gemeente stelselmatig onderschat. De projectorganisatie kreeg flinke kritiek van het SodM. De organisatie zou onvoldoende kennis hebben en de risico’s stelselmatig onderschatten.

Beving in Paddepoel

Vorige week zondag was er nog een lichte aardbeving van 1.0 op de schaal van Richter. Niet zozeer de kracht, maar de locatie was bijzonder. Het epicentrum lag in het noordelijke stadswijk Paddepoel in Groningen. Dat is in de buurt van de locatie waar de gemeente aardwarmte wil winnen.

Wat is het aardwarmteproject?

Door te boren naar aardwarmte wil de gemeente gebouwen duurzaam verwarmen. De aardwarmte uit de bron op Zernike moet onder meer gebouwen van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool verwarmen. Ook huizen van woningcorporatie Nijestee staan op de rol.

Bron: RTV Noord