Voor veel senioren ligt onderverzekering op de loer

Senioren zijn onderverzekerd als het aankomt op hun reis,- inboedel,- en opstalverzekering. Dat blijkt uit een peiling over schadeverzekeringen van seniorenorganisatie ANBO. Ruim 80 procent van de respondenten denkt goed verzekerd te zijn voor medische kosten in het buitenland. Bij zowel de opstal- als inboedelverzekering geeft meer dan de helft van de respondenten aan zijn verzekering niet te hebben aangepast nadat er nieuwe meubels zijn gekocht of als er verbouwd is, met alle gevolgen van dien. 

Vervelende gevolgen

Directeur-bestuurder Liane den Haan van ANBO vindt deze uitkomst opmerkelijk: “Nederlanders zijn kampioen oververzekeren, dus dit had ik niet verwacht.” Toch begrijpt ze dat onderverzekering bij een inboedel- of opstalverzekering op de loer ligt: “Bijna 70 procent woont al langer dan vijftien jaar in zijn huis. Dat je niet meteen je verzekering aanpast nadat je een nieuwe spullen hebt gekocht, is begrijpelijk. Het wordt alleen een heel vervelend verhaal als je te maken krijgt met brand, lekkage of diefstal.”

Onverwachte medische kosten op vakantie

Ook een verkeerde reiskostenverzekering kan tot vervelende situaties leiden. Bijna dertig procent van de 50-plussers heeft weleens te maken gehad met onverwachte medische kosten in het buitenland. Den Haan: “Zeker spoedeisende hulp kan behoorlijk aantikken. Een verzekeraar vergoedt vanuit de basisverzekering alleen datgene wat men in Nederland voor een behandeling betaalt. Het eigen risico is dan ook voor eigen rekening. Met een goede reisverzekering zijn die kosten meeverzekerd.”

Check verzekeringen

Gevraagd naar de reden voor het niet aanpassen van de verzekering geven mensen aan dat zij ervan vanuit gaan dat de dekking van hun verzekering hoog genoeg is of dat zij automatisch verzekerd zijn tegen onderverzekering. “Dat is pertinent onjuist. ANBO roept senioren op om naar hun verzekeringen te laten kijken. Een telefoontje naar onze schadeadvieslijn en u weet hoe u ervoor staat. Zeker nu de vakanties in Nederland zijn begonnen raden wij mensen aan nog voor vertrek hun verzekeringen te checken”, besluit Den Haan.

Bron: https://www.anbo.nl