Senioren en kinderen creatief met ambachten

In de Oude Ambachtsschool in Huizum-West worden op 4, 6, 7 en 13 oktober kunstzinnige en ambachtelijke workshops aangeboden voor senioren. Tijdens de creatieve ochtend komen diverse handwerktechnieken aan bod. Zo wordt er gewerkt met wol, leer, druktechnieken en papier. In de middag komen kinderen van een basisschool in de wijk kijken en meedoen. Samen steken ze ambachten in een nieuw jasje.

Onder begeleiding van vier ambachtskunstenaars kunnen de ouderen zelf aan de slag met de beschikbare materialen, maar ook experimenteren met nieuwe vormen, patronen en materialen. ‘Ontdekken, experimenteren, samenwerken en leren is ons motto’, aldus Marjan Beuker, ambachtskunstenaar. De workshops zijn geschikt voor zowel ouderen die reeds op vergevorderd niveau hobby’s uitoefenen als voor ouderen die over minder creatieve bagage beschikken.

De in het gebouw gevestigde kunstenaars en ambachtslieden en vinden het belangrijk een aanbod te neer te zetten waarbij jong en oud samen kunnen creëren. Dit werd afgelopen zomer al in praktijk gebracht tijdens de Stoereloer zomerweek. Ouderen maakten samen met kinderen leren portemonnees, zilveren hangertjes, houten bootjes en instrumenten.

De gemeente Leeuwarden is een van de vijf steden die deelneemt aan het programma ‘Lang Leve Kunst, op weg naar Age Friendly Cities’ van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Er wordt ingezet op een duurzame samenwerking tussen cultuur, zorg en welzijn. Stoereloer maakt hier onderdeel van uit en geeft met haar projecten een impuls aan het welzijn van ouderen en de uitwisseling en ontwikkeling van culturele en creatieve vaardigheden. Er wordt er samengewerkt met de gemeente, sociale wijkteams, kerk, basisscholen, buurthuizen en zorginstellingen.

Als u zich wilt opgeven voor een workshop, stuur dan vóór 28 september een mail naar info@stoereloer.nl of kijk op de website www.stoereloer.nl