Senioren en inkomen

Bijna de helft van de 75-plushuishoudens in Fryslân heeft een belastbaar inkomen in de laagste inkomenscategorie (tot € 22.100). Voor de 64-75-jarigen geldt dit voor slechts een kwart van de huishoudens. Jongere senioren hebben vaker een hoger inkomen dan oudere senioren. Vergeleken met landelijk hebben senioren in Fryslân gemiddeld een iets lager inkomen. Niettemin leven senioren minder vaak in armoede dan jongere leeftijdsgroepen en hebben ze het meeste vermogen. Dit blijkt uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) naar inkomenscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ter aanvulling zijn voor dit onderzoek interviews gehouden met Friese senioren over hun inkomenssituatie en de mate waarin zij kunnen rondkomen.

Opleiding bepalend voor inkomen
Uit de interviews blijkt dat opleiding een bepalende factor is voor het inkomen tijdens én na het werkzame leven. Senioren die een middelbare of hoge opleiding hebben gevolgd hadden tijdens het werkzame leven een inkomen waar ze prima van rond konden komen. Hierdoor hebben ze pensioen opgebouwd waardoor ze nu naast de AOW aanvullende inkomsten hebben. Senioren die geen of weinig opleiding hebben gevolgd hebben overwegend een laag inkomen en moeten rondkomen van alleen AOW of AOW aangevuld met een klein pensioen. Met name alleenstaande vrouwen moeten vaak rondkomen van een laag inkomen.

Senioren ervaren achteruitgang inkomen
Veel geïnterviewde senioren ervaren hun inkomen als minder dan enkele jaren geleden. Niet zelden zijn zij er na hun pensionering in koopkracht op achteruitgegaan, doordat de inkomsten uit de AOW en pensioenen niet zijn toegenomen. De kosten zijn echter wel toegenomen, onder andere op het gebied van zorg.