Ruim 36% vrouwen slaapt aan linkerzijde bed, rechts-slapers genieten beste nachtrust

Mannen kiezen vaker de rechterzijde van het bed, terwijl vrouwen eerder geneigd zijn aan de linkerzijde van het bed slapen. Dit blijkt uit onderzoek van online bedden warenhuis Bedden.nl, waarbij 1.149 Nederlanders werden ondervraagd naar hun slaapgewoontes.

Ruim een derde vrouwen slaapt links

Onder de links-slapers is het verschil tussen de seksen het grootst. Zo geeft 37% van de ondervraagde vrouwen de voorkeur aan de linkerzijde van het matras, tegenover 32% van de mannen.

Onder mensen die aan de rechterzijde van het bed slapen, hebben mannen een kleine voorsprong. 47% van de mannen heeft een voorkeur voor de rechterzijde. Bij vrouwen is dit percentage 45%.

Vrouwen bezoeken ‘s nachts vaakst toilet

De keuze voor de linker- of rechterzijde lijkt vooral voort te komen uit de noodzaak om ‘s nachts het toilet te bezoeken. Vrouwen die aan de linkerkant van het bed slapen, gaan er gemiddeld namelijk 10% vaker uit voor een nachtelijk toiletbezoek.

Een mogelijke oorzaak: in het merendeel van de slaapkamers staat de linkerkant van het bed het dichtst bij de deur, waardoor de kans dat je je partner wakker maakt tijdens een toiletbezoek kleiner is.

Overigens lijkt de keuze voor een specifieke zijde niet af te hangen van de blaasinhoud van dames. Zowel links- als rechts-slapende vrouwen moeten er ‘s nachts ruim anderhalf keer vaker uit voor een toiletbezoek dan mannen.

Rechts-slapers hebben langere nachtrust

Mensen die aan de rechterkant van het bed slapen, komen het vaakst aan een optimale nachtrust (7 tot 8 uur). Zo geeft 52% van de rechts-slapende mannen aan een optimale nachtrust te genieten. Bij links-slapers is dit percentage 33%. Hetzelfde geldt voor de vrouwen, waarvan 51% van de links-slapers ruim 8 uur slaapt, tegenover 32% bij de rechts-slapers.

Het volledige onderzoek is in te zien op de onderzoekspagina van Bedden.nl.

https://www.bedden.nl/blog/slaaponderzoek-bedden-nl-hoe-slaapt-nederland/