Rogier de Haan: ‘UWV brengt arbeidsongeschikten in problemen’

Arbeidsongeschikten in de problemen door UWV

Volgens Rogier de Haan, een bekende arbeidsrechtadvocaat, brengt het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) arbeidsongeschikten in de problemen. Het UWV is verantwoordelijk voor het verstrekken van uitkeringen aan mensen die niet kunnen werken vanwege ziekte of een beperking. Echter, volgens De Haan schiet het UWV tekort in het bieden van de juiste ondersteuning en begeleiding aan deze groep mensen.

De Haan benadrukt dat het UWV een belangrijke rol speelt in het leven van arbeidsongeschikten. Zij zijn afhankelijk van de uitkeringen die zij ontvangen om in hun levensonderhoud te voorzien. Daarnaast is het UWV verantwoordelijk voor het beoordelen van de arbeidsongeschiktheid en het begeleiden van mensen naar passend werk. Echter, volgens De Haan laat het UWV op beide vlakken steken vallen.

Een van de problemen die De Haan aanhaalt, is de trage afhandeling van aanvragen voor een uitkering. Arbeidsongeschikten moeten vaak maanden wachten voordat zij een beslissing ontvangen van het UWV. Dit zorgt voor financiële problemen en stress bij deze mensen, die al te maken hebben met gezondheidsproblemen.

Daarnaast stelt De Haan dat het UWV niet voldoende rekening houdt met de individuele situatie van arbeidsongeschikten. Het UWV hanteert volgens hem een standaardbeoordelingssysteem, waarbij niet genoeg wordt gekeken naar de specifieke beperkingen en mogelijkheden van de persoon in kwestie. Hierdoor kan het voorkomen dat mensen onterecht als arbeidsgeschikt worden bestempeld en geen recht hebben op een uitkering.

Om deze problemen aan te pakken, pleit De Haan voor meer maatwerk en persoonlijke begeleiding vanuit het UWV. Hij vindt dat het UWV beter moet luisteren naar de behoeften en wensen van arbeidsongeschikten en hierop moet inspelen. Daarnaast pleit hij voor een snellere afhandeling van aanvragen, zodat mensen niet onnodig lang in onzekerheid verkeren.

De Haan benadrukt dat het UWV een belangrijke rol heeft in het ondersteunen van arbeidsongeschikten en het bevorderen van hun re-integratie op de arbeidsmarkt. Het is volgens hem van groot belang dat het UWV deze verantwoordelijkheid serieus neemt en zich inzet voor een betere dienstverlening aan deze kwetsbare groep mensen.