Regelt overheid nu wel banen voor arbeidsgehandicapten?

Het bedrijfsleven pakte het op, de overheid zelf niet: banen creëren voor mensen met een beperking. Zal het met een inhaalslag nu wel lukken?

Voor de tweede keer op rij is de overheid er niet in geslaagd om genoeg mensen met een beperking aan het werk te helpen. Tussen 2015 en 2017 zijn er 6,5 duizend banen gerealiseerd voor arbeidsgehandicapten. Dit hadden er tienduizend moeten zijn en daarmee werd niet voldaan aan de afspraken uit het sociaal akkoord van 2013.

Afschaffing WSW

In 2015 schafte het kabinet Rutte de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) af en bleven de deuren van de sociale werkplaatsen dicht voor nieuwe kandidaten. Iedereen met een arbeidshandicap zou via de Participatiewet in een reguliere werkomgeving een plek moeten kunnen vinden, eventueel met begeleiding.

Bedrijfsleven haalt doelstelling wel

Nu blijkt dat het bedrijfsleven ook in 2017 voldeed aan de afspraken en die zelfs ruim overtrof, maar de publieke sector niet. Als de overheid de doelstelling volgend jaar weer niet haalt, moet ze zichzelf een boete geven van vijfduizend euro per gemiste arbeidsplaats. Die stok achter de deur was aanvankelijk vooral voor het bedrijfsleven bedoeld, maar de regering krijgt de maatregel nu zelf op haar bordje.

Nieuw plan voor overheid

Staatssecretaris Van Ark gaat de komende maanden werken aan een plan om meer arbeidsgehandicapten binnen de overheid aan de slag te krijgen. Ze verwacht van werkgevers in de publieke sector ‘een flinke inhaalslag’. Volgens de bewindsvrouw zijn er verschillende redenen waarom de doelstelling achterblijft. Maar de allesbepalende succesfactor is de wil en het enthousiasme bij de werkgevers.