Provincie Fryslân investeert in fietspaden en verkeersveiligheid

Friesland scoort goed als recreatieve fietsprovincie, de registratie van verkeersslachtoffers moet beter en er gaat € 30 miljoen naar het veiliger maken van wegen. Dit is te lezen in het uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer. Hierin staan de maatregelen voor de komende jaren op het gebied van wegen-, water- en OV-projecten beschreven.

Het afgelopen jaar werden er meer verkeersslachtoffers geregistreerd. Vooral het aantal ongevallen onder ouderen steeg. Maar de registratie van de slachtoffers is niet altijd even betrouwbaar en moet dus beter. Het MCL voerde samen met de provincie het afgelopen jaar al een proef uit om slachtoffers in het verkeer beter te registreren. Ook het komende jaar blijft de provincie zoeken naar oplossingen om de verkeersslachtoffers beter in beeld te krijgen.

Veilige wegen

Om de verkeersveiligheid te verbeteren investeert de provincie komende jaren € 30 miljoen. Ruim 70 trajecten, kruispunten en oversteken zijn benoemd en al dit jaar treft de provincie de eerste maatregelen. Dat zijn snel te realiseren oplossingen, zoals het verwijderen van obstakels uit de berm of het aanpassen van de markering op de weg. Maar ook de aanpak van onveilige punten en verbeteringen in net geopende wegen gaat de provincie niet uit de weg. Omdat er bij het kruispunt naar Vrouwenparochie in de nieuwe Noordwesttangent een aantal ernstige ongevallen zijn gebeurd, wordt hier binnenkort een rotonde aangelegd.

Fiets

Toeristen waarderen hun fietsvakantie in Friesland erg hoog, ze geven hun vakantie gemiddeld een 8,5. Friezen fietsen daarnaast vaker én langer dan de gemiddelde Nederlander. Reden voor de provincie om nog meer te investeren in het veiliger en beter maken van bestaande fietsroutes. In het ‘actieplan fiets’ is er tot en met 2019 negen miljoen euro hiervoor gereserveerd. Hiervan is € 4 miljoen voor het verbeteren van gemeentelijke fietspaden.

Uitvoeringsprogramma 2017

Dit is een kleine greep uit de inhoud van het uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2017. Benieuwd naar alle maatregelen en wegen-, water- en OV-projecten van de komende jaren? Het complete programma is te downloaden via www.fryslan.frl/verkeerenvervoer.