close
  • maandag 27 september
Mobiliteit

Provinciale Staten kiezen voor schaalsprong van OV en fiets naar het Utrecht Science Park

Provinciale Staten kiezen voor schaalsprong van OV en fiets naar het Utrecht Science Park

Op maandag 13 maart is in Provinciale Staten een motie van GroenLinks, D66, PvdA en de ChristenUnie aangenomen om de schaalsprong in OV- en fietsbereikbaarheid van het Utrecht Science Park (USP) te realiseren. De motie roept het college op om hiervoor samen met het Rijk en de gemeente op te trekken. De motie werd met brede steun aangenomen.

Groei van Utrecht en het USP
De komende jaren groeit de stad Utrecht tot 400.000 inwoners en kent het Utrecht Science Park straks 120.000 bezoekers per dag. De groei van het inwoneraantal, de werkgelegenheid en de toename van het aantal studenten brengt een grote bereikbaarheidsopgave met zich mee die forse investeringen vraagt op het gebied van fiets en openbaar vervoer, zelfs na de komst van de nieuwe Uithoftram.

Investeren in OV- en fietsbereikbaarheid Utrecht Science Park
In de mobiliteitsvisie van Bestuur Regio Utrecht staat helder verwoord dat om het USP ook op langere termijn goed bereikbaar te houden, de bereikbaarheid met openbaar vervoer en fiets sterk verbeterd dient te worden. De investering om deze schaalsprong mogelijk te maken is dusdanig groot dat de gemeente en provincie dit niet alleen kunnen dragen en er dus ook forse investeringen van het Rijk nodig zijn.

Omdat er na de verkiezingen op 15 maart een nieuw regeerakkoord zal worden gesloten, was dit wat betreft de Statenfracties van GroenLinks, D66, PvdA en de ChristenUnie hét moment om hier aandacht voor te vragen. Daarom riepen deze fracties per motie op om samen met het Rijk en de gemeenten, zo spoedig mogelijk de gewenste schaalsprong te realiseren.

Geschreven door: Redactie