close
  • zondag 24 oktober

Privacyverklaring

Alle provinciale 50+ websites zijn een onderdeel van 50+ in Nederland. Op al deze sites is hetzelfde privacybeleid van toepassing. 50+ in Nederland is een onderdeel van Twenty Four webvertising B.V.

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de websites en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Twenty Four Webvertising B.V., gevestigd aan de Arendstuin 46 te Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Arendstuin 46
8911 ET Leeuwarden

Onze Functionaris voor de Gegevensbescherming kan worden bereikt via info@24webvertising.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Twenty Four Webvertising B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bas@24webvertising.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Twenty Four Webvertising B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Twenty Four Webvertising B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Twenty Four Webvertising B.V.) tussen zit.

Mautic

Wij maken ten behoeve van onze marketingactiviteiten gebruik van het marketing automation platform Mautic.org  en wordt beheerd op onze eigen server.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op onze website invult en opstuurt worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken op de servers van Twenty Four Webvertising B.V. bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is. Daarbij wordt ook rekening gehouden met een realistische periode voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van backupprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Twenty Four Webvertising B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Twenty Four Webvertising B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Twenty Four Webvertising B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. U kunt bij uw eerste bezoek aan onze website aangeven of u deze (marketing)cookies wel of niet wilt accepteren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op de volgende websites vindt u informatie over veelgebruikte browsers en de manier waarop u de cookie-instellingen in de betreffende browser kunt aanpassen:

Internet Explorer (Microsoft)

Firefox (Mozilla) 

Safari (Apple)

Google Chrome (Google)

Opera

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie

Geldigheidsduur

Doel

Toegang

__gid

1 dag

Analyseren van websitegebruik en -gedrag

Dit is een cookie van een derde partij, Google, die Twenty Four Webvertising B.V. gebruikt voor het (laten) samenstellen van statistische informatie over het gebruik van de website. Wij kijken naar de rapportage en in principe niet naar gedrag van individuele bezoekers.*

__ga

Twee jaar

Analyseren van websitegebruik en -gedrag

Dit is een cookie van een derde partij, Google, die Twenty Four Webvertising B.V. gebruikt voor het (laten) samenstellen van statistische informatie over het gebruik van de website. Wij kijken naar de rapportage en in principe niet naar gedrag van individuele bezoekers. Twenty Four Webvertising B.V. gebruikt de gegevens ter verbetering van de websit.*

_gat_

1 minuut

Analyseren van websitegebruik en -gedrag

Dit is een cookie van een derde partij, Google, die Twenty Four Webvertising B.V. gebruikt voor het (laten) samenstellen van statistische informatie over het gebruik van de website. Wij kijken naar de rapportage en in principe niet naar gedrag van individuele bezoekers. Twenty Four Webvertising B.V. gebruikt de gegevens ter verbetering van de website.*

__atuvc

2 jaar na plaatsing

Deze cookie ondersteunt werking van de social bookmark plugin van AddThis. Via deze plugin kun je content delen via bijvoorbeeld Facebook of Twitter

Dit is een cookie van een derde partij, AddThis, die Twenty Four Webvertising B.V. gebruikt voor de social plugins en het (laten) samenstellen van statistische informatie over het gebruik van de website. Wij kijken naar de rapportage en in principe niet naar gedrag van individuele bezoekers. Twenty Four Webvertising B.V. gebruikt de gegevens ter verbetering van de website en verwijst naar de privacyvoorwaarden van Addthis voor de wijze waarop AddThis omgaat met uw gegevens.*

uid

1 jaar na plaatsing

Deze cookie geeft gedurende het bezoek een kenmerk. Zo kunnen verschillende bezoekers worden onderscheiden.

Dit is een cookie van een derde partij, AddThis, die Twenty Four Webvertising B.V.gebruikt het (laten) samenstellen van statistische informatie over het gebruik van de website. Wij kijken naar de rapportage en in principe niet naar gedrag van individuele bezoekers. Twenty Four Webvertising B.V. gebruikt de gegevens ter verbetering van de website en verwijst naar de privacyvoorwaarden van Addthis voor de wijze waarop AddThis omgaat met uw gegevens.**

Cookiepermission

2 jaar na plaatsing

Deze functionele cookie onthoudt of je toestemming hebt gegeven om cookies te plaatsen.

Gemachtigde Twenty Four Webvertising B.V.

mautic_ referer_id

Duur van de sessie(30 min na laatste pageview).

Deze cookie wordt gebruikt om te bepalen hoe je op de site geland bent. (Wordt gebruikt voor Mautic)

Gemachtigde Twenty Four Webvertising B.V.

mautic_

session_id

Duur van de sessie(30 min na laatste pageview).

Deze cookie wordt gebruikt om alle acties binnen een sessie bij te houden. (Wordt gebruikt voor Mautic)

Gemachtigde Twenty Four Webvertising B.V.

* Omdat Google gevestigd is en opereert vanuit de Verenigde Staten, kan het zijn dat uw gegevens Europees grondgebied verlaten en in Verenigde Staten worden verwerkt. Weet dat Google beschikt over een vermelding op de Safe Harbour lijst van Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit betekent dat Google verklaart te beschikken over de vereiste privacy maatregelen die nodig zijn om gegevens uit te wisselen met Europese landen, waaronder Nederland. Klik hier om de advertentievoorkeuren van Google aan te passen en voor aanvullende informatie. Zoals hierboven aangegeven maken wij gebruik van de Google Analytics-cookies. Wij hebben met Google een bewerkersovereenskomst gesloten, het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd en de functie “gegevens delen met Google” uitgezet. Daarnaast maken wij geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

** AddThis, een onderneming van Clearspring Technologies company, is aangesloten bij diverse initiatieven voor verantwoord gebruik van persoonsgegevens. Omdat AddThis gevestigd is en opereert vanuit de Verenigde Staten, kan het zijn dat data Europees grondgebied verlaat en in Verenigde Staten wordt verwerkt. Addthis beschikt over een vermelding op de Safe Harbour lijstvan Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit betekent dat Addthis verklaart te beschikken over de vereiste privacy maatregelen die nodig zijn om gegevens uit te wisselen met Europese landen, waaronder Nederland. Klik hier om een cookie te plaatsen, zodat Addthis je niet meer volgt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Twenty Four Webvertising B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bas@24webvertising.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Twenty Four Webvertising B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via bas@24webvertising.nl.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.