’Pensioenleeftijd omlaag naar 61 jaar’

AMSTERDAM – Ouderen zouden het liefst al op hun 61e stoppen met werken. Dat zeggen ze in een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De pensioenleeftijd wordt nu juist met stapjes verhoogd.

De gewenste pensioenleeftijd ligt al sinds het begin van dit decennium op 61 jaar, en ook in deze editie van het onderzoek ’Aanbod van Arbeid’ verandert daar niets aan, stelt het SCP. Zou de pensioenleeftijd inderdaad naar beneden worden bijgesteld, dan worden door de vergrijzing AOW en pensioen in één klap onbetaalbaar, waarschuwen experts.

De reden voor dat grote verschil tussen de echte en de gewenste AOW-leeftijd zit ’m in gezondheid, maar ook in het feit dat ouderen het naast hun werk steeds drukker krijgen met zaken als mantelzorg. Niet alleen jongeren zitten in een spitsuur van hun leven, ouderen krijgen het ook steeds drukker, aldus het planbureau.

Daarbij zijn ouderen, in tegenstelling tot jongere werknemers, minder flexibel op de arbeidsmarkt. Ze wisselen weinig van baan, zeker als ze lageropgeleid zijn, en hebben de mogelijkheid niet om zich om te scholen.