Pensioenleeftijd met vijf maand gestegen

Vervroegd met pensioen. Kun jij je die luxe permitteren?

De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan, is in 2017 opgelopen tot 64 jaar en 10 maanden. Vijf maanden hoger dan in 2016, blijkt vandaag uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Verder valt op dat lageropgeleiden langer door moeten werken dan hoogopgeleiden.

Afschaffen VUT en stijgende AOW-leeftijd

Begin deze eeuw lag de gemiddelde pensioenleeftijd nog onder de 61 jaar. In 2007 begon deze leeftijd te stijgen door maatregelen van de overheid om langer doorwerken te stimuleren. Daarbij komt het afschaffen van de VUT en de stijgende AOW-leeftijd. In 2017 kregen personen vanaf 65 jaar en 9 maanden een AOW-uitkering. De komende jaren stijgt die leeftijd tot 67 jaar en 3 maanden in 2022. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Hoger opgeleiden en vrouwen eerder met pensioen

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat hoogopgeleide werknemers gemiddeld tien maanden eerder stoppen met werken dan laagopgeleide werknemers. “Vroeg pensioneren is een luxe aan het worden waar steeds vaker alleen vermogenden aanspraak op kunnen maken,” stelt Raymond Montizaan, projectleider bij het Researchcentrum voor onderwijs en arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht in de Volksrant. In de Telegraaf zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS: “Lager opgeleiden kunnen het zich simpelweg niet permitteren om met vroegpensioen te gaan”. Vrouwen gaan op jongere leeftijd met pensioen dan mannen. Dat verschil was in 2017 bijna 9 maanden.

Meer werknemers van 55 jaar of ouder

Het aantal personen van 55 jaar of ouder met loon als belangrijkste inkomensbron is tussen 2005 en 2016 met bijna 80 procent gestegen. Dit komt onder andere door de stijgende AOW-leeftijd en de vergrijzende bevolking. In 2016 waren er haast vier keer zoveel werknemers van 60 tot 65 jaar als in 2005. Het aantal werknemers van 65 jaar of ouder nam nog drastischer toe en verzesvoudigde in dezelfde periode.

Met pensioen voor 65e verjaardag flink afgenomen

Het aandeel werknemers dat voor hun 65e verjaardag met pensioen gaat is door maatregelen zoals de stijgende AOW-leeftijd enorm gedaald. Van 88 procent in 2006 naar 38 procent in 2017. In 2006 was ruim een kwart 59 jaar of jonger, in 2017 was dat afgenomen tot 4,4 procent.

Check profiel ‘Ome Jan die door moet tot zijn 67ste’ 

Bron: CBS