Patiënten weten onlinediensten van huisarts niet te vinden

Steeds meer huisartsen en andere zorgaanbieders maken het mogelijk om online zaken te regelen, maar veel patiënten weten zulke diensten niet te vinden.

Dat blijkt uit eHealth-Monitor 2016, een jaarlijks onderzoek van expertisecentrum Nictiz en het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL).

Er is een redelijk aanbod van online diensten, vooral bij de huisarts, maar toch weten de meeste mensen niet wat er kan. Zo kunnen patiënten bij veel huisartsen online een herhaalrecept aanvragen of een afspraak maken. Maar weinig mensen doen dit in de praktijk.

Artsen bieden hun patiënten langzaam maar zeker meer mogelijkheden voor online inzage in hun medische gegevens, vooral voor voorgeschreven medicatie. Ook online psychologische hulp zet door.

Meer dan negen op de tien huisartsen kunnen elektronisch informatie uitwisselen met laboratoria, ziekenhuizen en apotheken. Maar zulke uitwisseling met verpleeghuizen, thuiszorg en wijkverpleegkundigen is nauwelijks mogelijk, concluderen de onderzoekers. Meer dan de helft van de huisartsen heeft daar wel behoefte aan.

Beter informeren
De onderzoekers roepen zorgaanbieders op om hun patiënten duidelijk te informeren over de online mogelijkheden. De overheid zou het elektronisch delen van patiëntinformatie minder vrijblijvend moeten maken, vinden zij.

De afgelopen jaren is dat al regelmatig geprobeerd, maar de invoering van het elektronisch patiëntendossier (EPD), stuit steeds weer op privacybezwaren en technische moeilijkheden. In 2011 werd daarom door de Eerste Kamer unaniem een streep gezet door een landelijk EPD, waar patiënten verplicht op zouden worden aangesloten.