Panel Fryslân is een feit

Het is zover, Panel Fryslân is een feit. Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) nodigde met medewerking van alle 24 Friese gemeenten 40.000 willekeurig gekozen inwoners van Fryslân uit om deel te nemen aan Panel Fryslân. Meer dan 3750 Friezen gaven gehoor aan deze oproep. Zij vormen nu Panel Fryslân; een representatieve groep mensen uit de provincie die een aantal keren per jaar benaderd wordt om hun mening te geven over zaken die in de provincie spelen.

Waarom Panel Fryslân?
Het FSP verzamelt gegevens en zet deze om in bruikbare informatie over sociale vraagstukken in Fryslân. Hiermee voorziet het FSP in goede en betrouwbare informatie voor de hele provincie. Het is daarbij belangrijk dat naast feitelijke cijfers ook naar de ervaringen van mensen zelf wordt gevraagd. Deze ervaringen verzamelt het FSP verzamelen door het raadplegen van Panel Fryslân.

Wie doen er mee?
Panel Fryslân is een mix van jongeren (vanaf 18 jaar), ouderen, hoog opgeleiden, laag opgeleiden, mensen die kort in Fryslân wonen en mensen die al langer in Fryslân wonen. Het toeval heeft bepaald welke inwoners van Fryslân wel of niet zijn uitgenodigd. Ook in de toekomst is dit de enige manier om te kunnen deelnemen aan Panel Fryslân. Zonder uitnodiging aanmelden is niet mogelijk.

En nu?
Half februari hebben de panelleden een vragenlijst ontvangen over ‘Politiek Vertrouwen’. Hoe kijkt men in Fryslân aan tegen de politiek? Heeft men er nog vertrouwen in? Komend jaar zullen nog vier vragenlijsten volgen over diverse onderwerpen.