Overstappers besparen bijna 400 miljoen euro

Wie vorig jaar koos voor een goedkoper energiecontract en een andere verzekering, heeft op jaarbasis gemiddeld zo’n € 380,- bespaard. Alle overstappers samen hielden een recordbedrag van circa € 387 miljoen in hun knip. Dat blijkt uit de Nationale Vergelijkingsmonitor 2016, die elk jaar door de vergelijkingssite Pricewise.nl wordt uitgebracht. Onderzoeksbureau CG Selecties vroeg een representatieve groep van ruim duizend overstappers onder meer naar hoeveel zij hebben bespaard en wat zij met dat geld hebben gedaan.

Besparingen
De besparingen op energie bedroegen vorig jaar gemiddeld € 167,-. Een overstap naar een andere autoverzekering leverde een voordeel op van gemiddeld € 102,- en een andere zorgverzekering € 112,-. In alle drie de categorieën kwamen individuele bedragen voor van meer dan € 250,-. Bij alle producten (zorg, energie en auto) geeft de meerderheid van de respondenten aan dat de prijs de belangrijkste reden is om te vergelijken en over te stappen.

In 2015 lagen de gemiddelde besparingen nog wat hoger: € 186,- voor zowel zorg als energie, en gemiddeld € 151,- voor auto. Echter waren er in dat jaar minder overstappers, waardoor de gezamenlijke besparing alsnog een stuk lager was dan vorig jaar: € 313 miljoen.

Sparen
Ruim een kwart (27%) van de switchers in 2016 heeft de besparing op de spaarrekening gestort, ondanks de schamele rente die banken vergoeden. Ongeveer 14% gebruikte het extraatje voor de dagelijkse boodschappen en 11% spendeerde het aan een vakantie. Zo’n 10% investeerde het geld in onderhoud van de woning of de auto en 7% loste er schulden mee af. 21% weet niet waar het geld heen is gegaan. De overige 10% gaf het geld uit aan beleggingen, uiterlijke verzorging en horeca.

Goedkoop
Vooral bij autoverzekeringen (82%) en energiecontracten (83%) is prijs de belangrijkste reden om op zoek te gaan naar een nieuw contract. Bij zorgverzekeringen spelen kosten een iets minder grote rol (70%). Hierbij is dekking van een polis ook erg belangrijk (35%), alsmede persoonlijke omstandigheden van de overstapper (37%). Energie vergelijken blijkt van de drie markten het meest laagdrempelig.

Lage inkomens
Net als in 2015 werd er onder de mensen met lage inkomens, tot € 30.000,- per jaar, minder vergeleken en overgestapt. Mensen met een hoog inkomen of een WO- of HBO-studie doen dat juist vaker. Het verschil tussen deze groepen is 2% bij auto en gaat tot 10% bij energie. “Opmerkelijk,” vindt Hans de Kok van Pricewise. “De groep met lage verdiensten heeft verhoudingsgewijs juist meer baat bij besparingen. In een paar minuten kun je de vaste lasten voor auto en energie, die een flink deel van het inkomen opslokken, fors omlaag brengen. Voor zorgverzekeringen geldt dat de meeste mensen wel een stukje langer bezig zijn om alles goed uit te zoeken.”

Mannen en vrouwen
Mannen zijn actiever met overstappen dan vrouwen. Van alle mannen sloot 74% weleens een nieuw energiecontract af, tegenover 70% van de vrouwen. Bij zorgverzekeringen is het verschil geringer: 68% van de mannen stapte weleens over van zorgverzekering en 66% van de vrouwen. Bij autoverzekeringen is het verschil juist groter: 73% van de mannen en 65% van de vrouwen maakte een switch.

Tevredenheid
Het grootste deel van de mensen die niet van plan zijn om binnenkort over te stappen geven aan dat ze tevreden zijn met hun huidige verzekeraar (44% bij auto en 46% bij zorg) of energieleverancier (61%). 6 tot 10% vindt overstappen ‘te veel moeite’ en een kwart of meer verwacht niets goedkopers te kunnen vinden. Dat geldt voor alle markten. Een klein kwart vindt de prijsverschillen ‘niet interessant genoeg’.

Goede ervaringen
Van de mensen die aangeven binnenkort te willen switchen van energieleverancier, zegt 40% daar goede ervaringen mee te hebben. Van deze groep gelooft 83% dat ze belangrijke prijsverschillen zullen tegenkomen. Bij auto is dat percentage vrijwel gelijk, maar is bij zorg met 70% een stuk lager.