Een ouderschapsplan is er voor het kind, snap je!

Scheiden is tegenwoordig aan de orde van de dag. In het belang van de kinderen is er veel aan het veranderen. Mediator Reino Meinema legt het uit.

Er vinden enorm veel scheidingen plaats, ook onder 50plussers. Mediator Reino Meinema over de betrokkenheid van minderjarige kinderen daarbij.

BLOG – De pilot van de rechtbank Zwolle om ouders te verplichten echt invulling te geven aan het betrekken van kinderen bij een ouderschapsplan door het zogenoemde bruggesprek roept veel reacties op. Er zijn voor- en tegenstanders.

Bruggesprek

Het bruggesprek houdt in dat ouders daadwerkelijk met de kinderen moeten praten over de echtscheiding en het ouderschapsplan. Gevoelens en wensen van kinderen moeten aan bod komen.

Niet alle scheidingen zijn vechtscheidingen

Het is wederom een signaal dat ook rechtbanken ontevreden zijn en meer willen betekenen om de kinderen recht te doen. Het gaat om meerdere stappen die genomen kunnen worden en ons leiden in de goede richting zodat ouders samenwerken en het kind centraal staat. Daarbij moeten we ook niet vergeten dat gelukkig niet alle scheidingen vechtscheidingen zijn.

Het ontbreken van communicatie over een conflict kan overigens ook tot zeer veel spanningen leiden. De imploderende druk van de verzwijging en de vermijding, zeg ik wel eens. Voor een heel grote groep gescheiden ouders zal er meer accent gaan liggen op het werkelijk betrekken van kinderen bij de echtscheiding.

Handvatten voor ouders en professionals op de site

De site van de rechtbank Zwolle geeft ouders zeer goede handvatten. Ik raad het ouders en professionals aan het te lezen. Welke onderwerpen zijn bij een scheiding voor kinderen van belang? Hoe voer je een kind-gesprek, welke houding dien je als ouder aan te nemen, welk moment kies je voor een gesprek en hoe doe je dat samen? Dat vraagt veel van ouders en veel ouders zullen hiertoe in staat zijn. Voor een deel van de ouders wordt het ook lastig en zijn de conflicten te hevig en belemmeren dit een goed kind-gesprek. Deze ouders kunnen geholpen worden door bijvoorbeeld een familiemediator met een goede methodiek in het afwikkelen van de (emotionele)relatie met alle aspecten van dien (ook rouw en verlies). Gezinsmediation waar het kind centraal staat en de emotionele afwikkeling niet gemeden wordt helpt hierbij.

Doordringen tot de kern van een conflict is erg belangrijk

Onze eigen ouders en achtergrond spelen altijd een grote rol bij al onze interacties met anderen. In gezinsmediation onderzoek je ook hoe deze achtergrond je relaties, samenwerking en omgaan met conflicten kan beïnvloeden. Doordringen tot de kern van een conflict is erg belangrijk en dit kan confronterend zijn voor ouders. Om in een spanningsvolle verhouding een doorbraak te maken is het echter wel nodig. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden is een risico wat je niet wilt nemen in familiezaken. Eenmaal tot de kern gekomen, komt er vaak een keerpunt en durven ouders aan te geven wat hun werkelijk dwars zit, welke wensen ze hebben en zijn afspraken vaak snel gemaakt.

Hulp

Waar het hier om gaat is dat er voor een goed ouder-kind gesprek de emotionele afwikkeling van de relatie moet hebben plaatsgevonden (dit geldt ook net zo goed voor een rechtvaardige financiële afwikkeling). Als dit door deze pilot nog scherper in beeld gebracht kan worden is dat prima. Als in de niet vechtende/geëscaleerde scheidingen meer aandacht voor het kind is, is dat ook heel mooi en als de vechtende ouders niet in staat zijn tot dit gesprek moet er ook vanuit diezelfde pilot hulp ingezet worden. De ouders die in een vechtscheiding zitten mogen in de pilot overigens apart van elkaar een ouderschapsplan indienen en dan bepaalt de rechter waar de ouder en het kind het meest mee gediend zijn.

De aandacht voor de positie van de kinderen is groeiende

We zitten in een maatschappelijk proces waarin de positie van kinderen in scheidingssituaties steeds meer aandacht krijgt en dat juich ik toe. Organisaties als de Kindbehartiger en Villa Pinedo zijn groeiend. We zoeken met elkaar naar een goede aanpak om kinderen te horen en echt een stem te geven. Ook dat proces verloopt met vallen en opstaan. De aandacht voor de positie van kinderen in scheidingssituaties is groeiende en dat dringt in alle lagen van de samenleving steeds meer door.

Vragen over dit onderwerp? Ga naar Vraag het de specialist….