Ouderenorganisaties schrijven kabinet: voorkom pensioenkorting!

KBO-PCOB en andere ouderenorganisaties doen een uiterst beroep op minister-president Rutte en staatssecretaris Klijnsma om korting op de pensioenen in 2017 te voorkomen. Wij stuurden het kabinet hiertoe drie voorstellen.

Per brief stellen de ouderenorganisaties KBO-PCOB, ANBO, KNVG, NVOG en NOOM dat korting op de pensioenen niet alleen gepensioneerden treft, maar ook de mensen die werken en nu nog pensioen opbouwen. De organisaties vinden dat het kabinet zich voor alle generaties moet inzetten om die onnodige korting op de pensioenen te voorkomen. Het kabinet ontloopt zijn verantwoordelijkheid als met ingrijpen wordt gewacht tot na de verkiezingen.

Staatssecretaris Klijnsma onderzoekt of pensioenkorting te voorkomen is door het oprekken van de hersteltermijn van pensioenfondsen. De ouderenorganisaties vinden dit geen adequate oplossing, omdat dit slechts een jaar uitstel zou betekenen en mogelijk daarna tot hogere kortingen gaat leiden.

Wij hebben drie tegenvoorstellen:

  1. Om de noodzaak tot korting te beoordelen, moet gekeken worden naar alle toekomstige verplichtingen van het pensioenfonds en naar het daarbij behorende rendement op het beschikbare vermogen. Vaak zal korting dan niet nodig blijken.
  2. Kortingen worden in de wet het laatste middel genoemd. Daarom willen de ouderenorganisaties dat bij een dekkingsgraad van 100% of hoger nooit gekort mag worden.
  3. Een kostendekkende pensioenpremie is gewenst. De premie is bij een aantal pensioenfondsen nu niet kostendekkend en levert tot 2021 een gemiddeld tekort op van 70 tot 100 miljard euro inbreng.