Opnieuw meer miljonairs in Nederland

Nederland telt er nu ruim 200.000.

Het aantal particuliere huishoudens in Nederland met een vermogen van 1 miljoen euro of meer is tussen 2017 en 2018 gestegen van 180,9 duizend naar 207,4 duizend. Hiermee was 2,7 procent van alle huishoudens in 2018 miljonair. Dit meldt het CBS

De waarde van de eigen woning en de eventuele hypotheekschuld zijn meegerekend in het vermogen. Tussen 2015 en 2018 is het aantal miljonairs gestaag gegroeid. Ook tussen 2006 en 2008 was dat het geval, maar daarna nam het aantal miljonairs tot 2014 vrijwel jaarlijks af, mede als gevolg van dalende huizenprijzen en beurskoersen. Vanaf 2014 stijgt het aantal miljonairs weer.

 21 keer zoveel vermogen als niet-miljonairs

Miljonairshuishoudens hadden in 2018 gemiddeld ruim 2,5 miljoen euro aan vermogen, tegenover een vermogen van 119 duizend euro van niet-miljonairs. Het vermogen van miljonairs is hiermee gemiddeld 21 keer zo hoog als dat van niet-miljonairs.

Van de 207 duizend miljonairs in 2018 had twee derde een vermogen tussen 1 en 2 miljoen euro. Rond 16 procent van de miljonairs had een vermogen tussen 2 en 3 miljoen euro. Ruim 2 procent had een vermogen van 10 miljoen euro of meer. Het gaat daarbij om 4,5 duizend huishoudens.

Eigen onderneming en uit vermogen

Miljonairs zijn vaker als zelfstandige actief dan niet-miljonairs: 40 procent had vooral inkomen als zelfstandige tegen 8 procent van de niet-miljonairs. Voor 11 procent van de miljonairshuishoudens was het vermogen de belangrijkste inkomensbron.

Van de niet-miljonairshuishoudens was 11 procent hoofdzakelijk afhankelijk van sociale zekerheid en sociale voorzieningen. Rond 1 procent van de miljonairs had als voornaamste inkomensbron een sociale zekerheidsuitkering. Het gaat daarbij meestal om werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

Het besteedbaar jaarinkomen van miljonairshuishoudens lag gemiddeld 2,5 maal hoger dan dat van niet-miljonairs: 100 duizend euro tegenover 40 duizend euro.

Veel miljonairs in Bloemendaal, weinig in Kerkrade

In Noord-Holland woonden in 2018 relatief de meeste miljonairshuishoudens (3,5 procent). Daar liggen ook de top-drie-gemeenten met het hoogste aandeel miljonairs: Bloemendaal (22 procent), Laren (20 procent) en Blaricum (17 procent). Noord-Holland wordt gevolgd door Utrecht en Zeeland, waar ook meer dan 3 procent miljonairs wonen. Onderaan de lijst staan Flevoland, Groningen en Limburg met minder dan 2 procent miljonairs. In de Limburgse gemeenten Kerkrade, Brunssum en Landgraaf woonden naar verhouding de minste miljonairshuishoudens.

Met de aandelenkoersen die kelderen rond de coronacrisis zal het aantal miljonairs dit jaar vermoedelijk onder druk komen te staan. Maar of het echt invloed heeft is nog niet te zeggen.

Bron: CBS