NZa: zorgverzekeraars doen hun werk goed

Verzekerden krijgen zorg waar ze recht op hebben, ze krijgen de heldere en juiste informatie, ze hebben toegang tot alle basisverzekeringen, en er wordt goed gecontroleerd of het premiegeld correct wordt besteed.

Dat blijkt uit het samenvattend rapport uitvoering Zorgverzekeringswet van de NZa.

Uit het rapport blijkt dat zorgverzekeraars de Zorgverzekeringswet naar behoren uitvoeren, hun maatschappelijke rol serieus nemen en zich continu inspannen om te verbeteren.

Solidaire zorgmarkt
Zorgverzekeraars herkennen zich in het beeld van de NZa dat zorgverzekeraars een solidaire zorgmarkt hebben gerealiseerd. Dat komt mede door het actieplan Kern-gezond, waarmee de gezamenlijke zorgverzekeraars de eigen rolvervulling in het zorgstelsel willen versterken. Bijvoorbeeld door het vergemakkelijken van overstappen, het aanbieden van meer overzichtelijke polissen en door de inzet van de zorgverzekeringskaart. Hiermee krijgen verzekerden beter inzicht in de belangrijkste polisvoorwaarden.

Geen risicoselectie
De NZa heeft geconstateerd dat zorgverzekeraars niet aan risicoselectie doen. Zorgverzekeraars vinden het van groot belang dat risicoselectie wordt tegengegaan, ter bescherming van de solidariteit waarop ons zorgstelsel is gebouwd. Rijk en arm, jong en oud, gezond en ziek hebben allemaal recht op dezelfde, betaalbare zorg uit het basispakket. De zorgverzekeraars maken dit mogelijk in de marktomgeving waarin zij werken.

Continu verbeteren
Zorgverzekeraars spannen zich continu in om te verbeteren. Zo werken ze aan het verbeteren van de tijdigheid van ambulancezorg in bepaalde regio’s en ondernemen ze actie om de wachttijden bij de gespecialiseerde GGZ te verkorten. Daarbij hebben ook zorgaanbieders de taak om hun wachttijden beter te melden.

Verder staat in het rapport dat verzekerden in de ‘Mijn-omgevingen’ op de sites van de zorgverzekeraars, inzicht en overzicht krijgen van alle verschillende soorten kosten die voor eigen rekening van de verzekerde komen. Zorgverzekeraars spannen zich blijvend in om de kostenoverzichten voor verzekerden te verbeteren.