NS voortaan beoordeeld op zitplaatskans tijdens spits

De prestaties van NS en ProRail worden in de toekomst op een nieuwe manier gemeten. Zo zal de NS voortaan onder meer beoordeeld worden op de werkelijke kans op een zitplaats van reizigers tijdens de spits.

Voorheen werd NS op de vervoerscapaciteit beoordeeld. Hierbij werden zowel zit- als staplaatsen meegeteld. Met de nieuwe methode kan worden gemeten of de reiziger daadwerkelijk kan zitten.

Het vakblad voor het stads- en streekvervoer OVPro meldt dat staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu een aantal prestatie-indicatoren wijzigt. Ze liet dit weten in een Kamerbrief.

De nieuwe beoordeling is mogelijk omdat data die worden verzameld via de OV-chipkaart objectiever en nauwkeurig gemeten kunnen worden dan voorheen.

De streefwaarde van de nieuwe prestatie-indicator, de zogeheten ‘zitplaatskans HRN’, voor 2019 is vastgesteld op 95,5 procent. In de twaalf maanden voorafgaand aan september 2016 behaalde NS een percentage van 94,7 procent.

Zitplaats
NS streeft ernaar om in ieder geval op werkdagen in zowel de ochtend- als avondspits een zitplaats aan te kunnen bieden aan alle tweede klas-reizigers die een reis van 15 minuten of langer maken.

In de sprinters wil NS de reizigers in de spitsuren een zit- óf staplaats aanbieden.

Voorzitter van de Maatschappij voor Beter OV, Rikus Spithorst, is positief over het de nieuwe indicator die zich richt op de kans van een zitplaats. “Er wordt nu een duidelijk onderscheid gemaakt tussen zitten en staan in de trein. Dit heb ik bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu bepleit.”

De nieuwe indicatoren moeten beter aansluiten op de belevenis van de treinreis van reizigers. Wanneer bepaalde doeleinden niet worden behaald, kunnen daar boetes voor de NS of ProRail opvolgen.