Nieuwe wet voor stervenshulp ouderen onnodig

KBO-PCOB vindt het voorstel van het kabinet om stervenshulp te reguleren voor ouderen die hun leven voltooid achten, onnodig en ongewenst. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “Wij zijn onaangenaam verrast door dit voorstel van de ministers van Volksgezondheid en Justitie, die hiermee het rapport van de door hen ingestelde commissie van deskundigen volledig naast zich neer leggen. Daarbij is een eventuele leeftijdsgrens waarop stervenshulp mogelijk zou moeten worden, volstrekt arbitrair.”

Stervenshulp, hoe goed geregeld ook, is het verkeerde antwoord op een veel dieperliggend probleem. Namelijk het beeld dat we met elkaar hebben van oud zijn en ouder worden, wat nu eenmaal met het krijgen van gebreken gepaard gaat. Er is een herwaardering nodig van de laatste levensfase, die ook als je oud en kwetsbaar bent, nog heel waardevol kan zijn. Daarbij kan de overheid barmhartigheid tonen door goede zorg te garanderen, in het bijzonder in de laatste fase van het leven. Daar is nog een wereld te winnen.”

Commissie-Schnabel
De Unie KBO en PCOB leverden vorig jaar namens hun 300.000 leden inbreng tijdens een hoorzitting van een zogenoemde ‘commissie van wijzen.’ Dat was een groep van deskundigen onder leiding van Paul Schnabel die verschillende groepen uit de samenleving raadpleegde over de wenselijkheid en mogelijkheden om hulp bij zelfdoding buiten de criteria van de Euthanasiewet mogelijk te maken. De commissie concludeerde dit voorjaar na uitvoerig onderzoek dat euthanasie vanwege een ‘voltooid leven’ niet zou moeten worden toegestaan en zag ook geen noodzaak om de wet daarop aan te passen.

“Het is opmerkelijk dat de regering het advies van de commissie die zij zelf hebben ingesteld, volledig naast zich neerlegt en daarmee ook de inbreng van ouderen zelf negeert. Dat is volstrekt ongepast en onzorgvuldig bij zulke verstrekkende plannen die levens van ouderen en de mensen om hen heen ingrijpend raakt”, aldus de directeur KBO-PCOB.