Nieuwe bestuurder Hof en Hiem

 

Sint Nicolaasga –  Op 1 april 2017 legt Jan Veenstra zijn taken als directeur-bestuurder van Hof en Hiem neer. De raad van toezicht heeft in John van Arnhem inmiddels de juiste persoon gevonden om Hof en Hiem haar mooie werk voor de oudere inwoners van De Fryske Marren voort te laten zetten.

Van Arnhem
Van Arnhem is van oorsprong afkomstig uit Arnhem en woont al 18 jaar in Friesland. Hij studeerde onder andere Bestuurs- en organisatie-wetenschappen aan de KUN en deed de MBA op Nyenrode. Hij heeft 29 jaar ervaring in diverse functies en in verschillende sectoren binnen de zorg. Momenteel is hij werkzaam als directeur zorg in ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten.

Van Arnhem verwoordt zijn eerste indrukken als volgt: “Hof en Hiem is een prachtige organisatie met veel kwaliteit, potentie en ambitie. Tijdens de sollicitatieprocedure heb ik gesprekken gevoerd met de raad van toezicht, het centraal management team en vertegenwoordigers van de centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad. Wat mij in deze gesprekken aansprak was de enorme gedrevenheid en hoge professionaliteit, maar vooral de betrokkenheid om er te zijn voor de cliënt! De uitdaging is om de huidige cultuur van de organisatie vast te houden en de komende jaren de marktpositie van Hof en Hiem verder te verstevigen en uit te bouwen.”

Toekomst
Onder leiding van Jan Veenstra groeide de zorggroep in 27 jaar uit tot wat het nu is: een solide organisatie met een warm kloppend zorghart voor cliënten en hun naasten, medewerkers en vrijwilligers. Veenstra: “Na 27 jaar deze prachtige functie uitgeoefend te hebben, is het tijd om de focus te gaan verleggen. Ik hoop overigens vanaf april via mijn inzet voor project Sluisdijk nog een mooie bijdrage aan de toekomst voor Hof en Hiem te kunnen gaan leveren.” Project Sluisdijk is het anderhalvelijnscentrum met woon- zorgcomplex dat inmiddels aan de Sluisdijk in Joure aan het verrijzen is. Hof en Hiem is initiatiefnemer van het eerste uur voor dit project waarborgt met de inzet van Veenstra de continuïteit van het bouwproces.