Nederlanders weten te weinig over online gevaren.

Nederlanders weten te weinig over online gevaren en hoe zij zich daartegen kunnen beschermen. Ook onderschatten zij de kans dat zij slachtoffer worden. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Cybersecurity awareness en skills in Nederland (2016)’ van Alert Online. Ruim de helft van de Nederlanders heeft nog nooit van ransomware gehoord, terwijl dit de snelst groeiende dreiging op internet is.

Ransomware – ook wel cryptoware genoemd- is de laatste paar jaar enorm populair geworden onder. Het virus gijzelt je computer door bestanden ontoegankelijk te maken en geeft deze pas vrij als je losgeld hebt betaald.

In 2015 had 65% van de Nederlanders nog nooit van ransomware gehoord. Inmiddels is dit gedaald naar 53%. Dat 15% van de ondervraagden zelf slachtoffer is geworden van gijzelsoftware of iemand kent die ermee te kampen heeft gehad, lijkt mede oorzaak te zijn van deze daling. Hoewel de helft van de Nederlanders dit soort online risico’s kent, gedraagt lang niet iedereen zich daarnaar. Zo verzuimen veel Nederlanders automatische updates aan te zetten (52%) of regelmatig back-ups te maken (eveneens 52%), terwijl deze maatregelen cruciaal zijn om je bijvoorbeeld tegen ransomware te beschermen en schade bij besmetting te beperken.

De meerderheid van de Nederlanders (69%) maakt zich weinig zorgen over zijn digitale veiligheid. Zij schatten de kans dat zij slachtoffer worden van de grootste dreigingen op internet, zoals ransomware, phishing en malafide advertenties, veel lager in dan in werkelijkheid het geval is.

Computers kunnen op verschillende manieren besmet raken met Ransomware. In de meeste gevallen gaat dat via besmette links, websites of bijlagen bij e-mails. Ongemerkt worden alle gegevensbestanden versleuteld. Ook back-upbestanden die verbonden zijn met de computer raken versleuteld. Zodra het virus de bestanden heeft versleuteld, verschijnt er een bericht op de computer waarin gemeld wordt dat de bestanden veranderd zijn. In het bericht beloven cybercriminelen tegen betaling de gegevens te herstellen.

Tips ter bescherming
Voor wie zich tegen ransomware wil beschermen of schade wil voorkomen, geeft Alert Online belangrijke tips:
1. Maak regelmatig een back-up van bestanden
2. Update software direct. Het helpt om automatisch updaten in te stellen
3. Klik niet zomaar op bijlagen of links in e-mails. Het kan een valse e-mail zijn.
4. Bescherm je online privacy. Het is echt niet nodig dat iedereen alles van je weet. Gebruik de incognitomodus van je browser.
5. Ga veilig om met je wachtwoorden. Lange en ingewikkelde wachtwoorden zijn sterker dan korte eenvoudige wachtwoorden.
6. Kies bewust waar je een app toestemming toe geeft. Houd controle over wat een app van je weet.
7. Gebruik niet zomaar openbare wifi. Hoe handig ook, openbare wifi is niet veilig.

Bron: Zembla