Nationaal Zorgonderzoek 2016 vooral in het teken van zorgmijding

Het Zorgverzekering Informatie Centrum (Z.I.C.) is begonnen met het Nationaal Zorgonderzoek. Binnen het onderzoek heeft het informatieplatform besloten om zorgmijding centraal te stellen. Aanleiding van de keuze voor dit thema is de controverse over de omvang van dit verschijnsel in de zorg.

Zorgmijding centraal
Het onderzoek van het informatiecentrum is in de eerste instantie gericht op de kennis over zorg onder zorgconsumenten. Centraal thema is dit jaar het veelbesproken verschijnsel ‘zorgmijding’. Zorgmijders zijn mensen die medische hulp nodig hebben, maar dit bewust niet opzoeken. Het mijden van vereiste zorg kan meerdere oorzaken hebben. De meest zorgwekkende oorzaak van zorgmijding is het uitsparen van het eigen risico dat zorgconsumenten verplicht moeten betalen bij bepaalde zorgvormen.

Onderzoeken naar zorgmijding
Eerder heeft minister Schippers van Volksgezondheid een drietal onderzoeken laten verrichten naar de aard en omvang van zorgmijding. Hieruit is geconcludeerd dat het uitsparen van het eigen risico niet de hoofdzakelijke oorzaak van zorgmijding zou zijn. Volgens Schippers mijden zorgconsumenten namelijk ook zorg om andere redenen; zoals tijdgebrek. Onlangs was Schippers te gast bij de talkshow ‘Pauw’; waar de presentator aangaf dat artsen het onderzoek van Schippers onvoldoende representatief vinden.
Ook TNS NIPO heeft onlangs onderzoek gedaan, waaruit is gebleken dat zorgmijding het afgelopen jaar is toegenomen en wel degelijk een probleem is vanwege de financiële afweging die zorgbehoevenden maken. Het Z.I.C. wil het thema in Nederland duidelijk in kaart brengen en hiermee een einde maken aan de discussie en twijfels over de aard en omvang van zorgmijding.

Oproep tot deelname
Simon den Hollander, oprichter en hoofdredacteur van het Z.I.C.; roept Nederlanders op deel te nemen aan het Zorgonderzoek 2016 / 2017. Volgens de zorgspecialist is het van belang dat de genoemde zorgthema’s zo goed mogelijk in kaart worden gebracht; onder een zo breed mogelijke groep respondenten. Den Hollander hoopt de eerste resultaten eind november bekend te kunnen maken. Zorgconsumenten kunnen het het Nationaal Zorgonderzoek terugvinden via de webpagina van het Z.I.C.