Motor populair onder 50-plussers

Ben jij ook een motorliefhebber?

Nederland telde begin dit jaar bijna 680 duizend motoren, 4 procent meer dan in 2014. Ook waren er begin 2020 vergeleken met zes jaar eerder meer personen met een motorrijbewijs (+4,4 procent). Onder 50-minners was het motor- en motorrijbewijsbezit dit jaar minder groot terwijl er meer 50-plussers met een motor of motorrijbewijs waren dan in 2014. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Met 79 motoren per duizend inwoners was het motorbezit op 1 januari 2020 het hoogst onder Nederlanders van 50 tot 65 jaar. Het motorbezit onder 50-plussers lag 15 procent hoger dan in 2014, terwijl het onder 50-minners juist minder groot was (-14 procent).

Onder personen van 65 jaar of ouder was het motorbezit begin dit jaar met iets meer dan 24 motoren per duizend inwoners 47 procent groter dan in 2014. Van de motoren die op 1 januari 2020 in Nederland stonden geregistreerd waren er 664 duizend in particulier bezit.

Meer mensen met motorrijbewijs

Op 1 januari 2020 hadden bijna 1,5 miljoen personen een Nederlands motorrijbewijs. Dat zijn er bijna 63 duizend (+4,4 procent) meer dan in 2014. Van elke duizend Nederlanders van 18 jaar of ouder hadden er 106 een motorrijbewijs. Naast het motorbezit is ook het motorrijbewijsbezit het hoogst onder 50- tot 65-jarigen. In deze leeftijdsgroep zijn er per duizend personen 166 met een motorrijbewijs. Onder 30-minners was het motorrijbewijsbezit met 37 rijbewijshouders per duizend personen het laagst.

Het motorrijbewijsbezit onder 50-minners was begin dit jaar kleiner (-17 procent) dan in 2014, terwijl er onder 50-plussers meer rijbewijsbezitters waren dan zes jaar eerder (+16 procent).

26 duizend nieuwe motorrijbewijshouders

In 2019 hebben ruim 26 duizend personen hun motorrijbewijs gehaald, meer dan voorgaande jaren. De afgelopen vier jaar kwamen er jaarlijks gemiddeld 25 duizend nieuwe motorrijbewijshouders bij. Van de nieuwe rijbewijshouders was 62 procent jonger dan 30 jaar, 6 procent was 50 jaar of ouder. Deze aandelen zijn sinds 2016 elk jaar nagenoeg gelijk.

Overgrote deel motorrijbewijshouders is man

Onder de motorrijbewijsbezitters zijn de mannen in de meerderheid, 81 procent van de motorrijbewijshouders is man. Van de mannen van 18 jaar of ouder is 17 procent in het bezit van een motorrijbewijs, van de vrouwen 4 procent. Gemiddeld zijn de mannelijke motorrijbewijshouders iets ouder dan de vrouwen, 54 jaar ten opzichte van 50 jaar.

Bron: CBS, RDW