Minister Slob: benut lessen uit coronacrisis en help thuiszitters

,,Natuurlijk blijft fysiek onderwijs, op school in een groep, altijd belangrijk, maar voor kinderen die een poosje niet naar school kunnen, kan tijdelijk afstandsonderwijs een belangrijk verschil maken’’, aldus minister Slob.

Minister Arie Slob (Onderwijs) roept scholen en ouders op om te bekijken hoe afstandsonderwijs het beste kan worden ingezet voor kinderen die langdurig thuiszitten. Hij wil zo verkennen of deze leerlingen zo sneller terugkeren in de klas en wat scholen nodig hebben om dit te kunnen organiseren. Ervaringen die scholen de afgelopen coronamaanden met afstandsonderwijs hebben opgedaan, kunnen daarbij goed worden gebruikt.

,,Door het coronavirus hebben scholen in korte tijd belangrijke stappen gezet met onderwijs op afstand. We moeten het ijzer smeden als het heet is’’, zegt minister Slob. ,,Natuurlijk blijft fysiek onderwijs, op school in een groep, altijd belangrijk, maar voor kinderen die een poosje niet naar school kunnen, kan tijdelijk afstandsonderwijs een belangrijk verschil maken.’’

Neem contact op met school in de buurt

Minister Slob roept ouders op om contact te zoeken met een school in de buurt om te kijken wat er voor hun specifieke situatie na de zomer aan afstandsonderwijs kan worden ingericht. Scholen kunnen met hun samenwerkingsverband in gesprek hoe zij dit praktisch kunnen organiseren. De minister gaat de mogelijkheden van afstandsonderwijs daarnaast verder in kaart brengen met de onderwijskoepels, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, ouder- en jongerenorganisaties en Inspectie van het Onderwijs.

Van thuis naar de klas

Jaarlijks gaan zo’n 4600 leerlingen om uiteenlopende redenen langere tijd niet naar school. Ze kampen bijvoorbeeld met een langdurige ziekte of hebben thuis ernstige problemen. Door tijdelijk onderwijs op afstand in te zetten, blijven zij beter betrokken bij hun klas en hoeven zij minder lesstof te missen. Zo worden ze minder in hun ontwikkeling onderbroken en wordt de overgang om weer echt naar school te gaan, kleiner.

Daarnaast wordt gekeken of afstandsonderwijs op den duur ook kan worden ingezet om te voorkomen dat leerlingen uitvallen. Voor sommige kinderen is vijf dagen fysiek naar school gaan te veel en werkt het mogelijk beter wanneer zij enkele dagen in de week vanuit huis online lessen kunnen volgen.

Thuiszittersaanpak

De plannen maken deel uit van de bredere thuiszittersaanpak. Recent werd de website weeraanwezigopschool.nl gelanceerd. Schoolleiders en leerkrachten vinden hier tips en concrete voorbeelden over hoe je leerlingen in deze coronatijd kan stimuleren weer naar school te komen nu de scholen weer open zijn.