Minder huwelijken gesloten tijdens coronacrisis

Op mooie datums trouwen doorgaans meer mensen. Ook tijdens de lockdown waren er datums waarop relatief veel stellen in het huwelijk traden. Dit jaar is de 20e van elke maand populair.

Het aantal huwelijkssluitingen was in de weken na invoering van coronamaatregelen lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral op vrijdagen en zaterdagen trouwden minder stellen. Op mooie datums, zoals 20-4-2020 vonden nog relatief veel huwelijken plaats. Voor de coronapandemie zorgden mooie datums voor een recordaantal huwelijkssluitingen in februari. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

In week 12 (16 tot en met 22 maart) werden maatregelen ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Bij huwelijken mochten maximaal dertig personen aanwezig zijn. Na invoering van de maatregelen werden minder huwelijken gesloten dan in voorgaande jaren. In week 12 tot en met 20 trouwden gemiddeld bijna de helft minder stellen per week dan in dezelfde periode in 2019. Toch gaven elke week gemiddeld ruim 500 stellen elkaar het ja-woord.

Vooral minder huwelijken op vrijdag en zaterdag

Vrijdag is al jaren de populairste trouwdag. Vooral op vrijdag trouwden in de periode na invoering van de coronamaatregelen minder stellen. In 2019 traden in week 12 tot en met 20 gemiddeld ruim 300 stellen op een vrijdag in het huwelijk, in 2020 waren dat er ruim 100. Relatief gezien was de daling het grootst op de zaterdagen; er trouwden nauwelijks nog stellen op zaterdagen in week 12 tot en met 20.

Na vrijdag vinden de meeste huwelijken plaats op maandag. Veel gemeenten bieden op maandag de mogelijkheid om goedkoop of gratis te trouwen. Ten opzichte van 2019 nam het aantal maandag-huwelijken het minst af, van gemiddeld ruim 200 naar 175 per week. Maandag 27 april, is buiten beschouwing gelaten omdat op Koningsdag doorgaans vrijwel geen huwelijken worden voltrokken. Maandag 4 mei, Dodenherdenking, is wel meegenomen, ook al wordt op deze datum minder getrouwd dan op vergelijkbare dagen.

Meer huwelijken op mooie datums

Op mooie datums trouwen doorgaans meer mensen. Ook tijdens de lockdown waren er datums waarop relatief veel stellen in het huwelijk traden. Dit jaar is de 20e van elke maand populair. Op vrijdag 20 maart 2020 trouwden vrijwel evenveel paren als op vrijdag 22 maart in 2019. Op maandag 20 april was het aantal huwelijken bijna 1,5 keer hoger dan op een gemiddelde maandag in april 2019, en net zo hoog als op vrijdagen in april dat jaar.

In februari trouwden nog 1,5 keer zoveel stellen als in voorgaande jaren. Op donderdag 20-02-2020 werden ruim 750 huwelijken gesloten, meer dan 10 keer zoveel als op de andere donderdagen in februari. Ook zondag 02-02-2020 was populair. Normaal gesproken vinden op zondag weinig huwelijken plaats, op deze dag waren dat er bijna 60. Daarnaast was net als in andere jaren Valentijnsdag populair en gaven ook relatief veel stellen elkaar het ja-woord op zaterdag 29 februari. Op vrijdag de 13e in maart, nog net voor de lockdown, werden juist relatief weinig huwelijken gesloten.

Geregistreerde partnerschappen minder gedaald

De afgelopen jaren nam het aantal stellen dat voor het geregistreerd partnerschap koos elk jaar toe. Na de invoering van de coronamaatregelen werden minder geregistreerde partnerschappen gesloten dan in dezelfde periode in 2019, maar de daling was kleiner dan die van het aantal huwelijken.

Voor een deel is de daling het gevolg van het wegvallen van een maandag door Koningsdag, terwijl de maandag de meest populaire sluitingsdag is voor partnerschappen. Wanneer rekening wordt gehouden met het aantal beschikbare maandagen, werden gemiddeld nauwelijks minder partnerschappen op maandag gesloten dan in voorgaande jaren.

Bij geregistreerde partnerschappen springen mooie datums er minder duidelijk uit dan bij huwelijken. Toch werden er op bijvoorbeeld donderdag 20 februari bijna 4,5 keer meer partnerschappen gesloten dan op andere donderdagen in die maand.

Bron: CBS