Meer vrouwen aan de top, hoe dan?

Meer vrouwen op topfuncties in het bedrijfsleven. Ken jij of ben jij een vrouw die zo'n topfunctie bekleed?

Door afspraken te maken. Ondernemers en overheid gaan zich extra inspannen om meer vrouwen op hogere posities in het bedrijfsleven te krijgen. 

Het doel is om dertig procent van het aantal topfuncties door vrouwen bekleed te laten zijn en ook meer ‘diversiteit’ in bestuurskamers te creëren. Vooralsnog blijven die cijfers ver achter bij de werkelijkheid.

Topfuncties

Benoemingen binnen bedrijven mogen van de ondernemersorganisatie VNO-NCW en het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) niet meer ongezien gebeuren, maar moeten helder in kaart worden gebracht. En daarmee wordt de database inzichtelijk gemaakt waarin maar liefst vijftienhonderd vrouwelijke kandidaten voor topfuncties genoemd staan. 

Volgend jaar zal het kabinet de balans opmaken. Tot die tijd wordt er gewerkt aan het vergroten het aantal vrouwen dat goede posities in het bedrijfsleven gaat bekleden.

Lees ook het interview dat 50+ had met voormalig directeur van het Gronings Ziekenhuis Riek Landeweerd