Veel kinderen willen betere band met familieleden

De situatie thuis en de band met familieleden moeten volgens veel kinderen beter. Dat blijkt uit een rondgang van de Kinderombudsvrouw, Margrite Kalverboer.

Ook willen ze meer en betere lokale voorzieningen, zoals sportveldjes of plekken om met andere jongeren samen te komen. En er moet iets worden gedaan aan de hoge werkdruk op school, dat vinden de kinderen aldus Kalverboer.

Zij ging de afgelopen weken op bezoek bij kinderen en jongeren om te horen hoe het met hen gaat en wat beter kan. Ook vulden 1.395 kinderen tussen acht en achttien jaar een vragenlijst in.

Gemiddeld geven kinderen en jongeren hun leven wel een dikke voldoende: een 7,4. Kinderen met problemen thuis, met ruziënde, gescheiden ouders en kinderen die met jeugdhulp te maken krijgen geven een lager cijfer dan gemiddeld: tussen de 5,9 en 6,3. Kinderen uit arme(re) gezinnen geven hun leven gemiddeld een 6,6.

Inkomen
Andere onderwerpen waarover kinderen zich zorgen maken zijn onder meer het te lage inkomen van hun ouders, de hoogte van het minimumjeugdloon en de studiefinanciering die is afgeschaft.

”Soms voelde ik in mijn maag wat kinderen en jongeren vertelden, zoveel impact”, stelt Kalverboer. ”De opmerking van een meisje bij wie thuis te weinig geld is en die mij zei: ‘Ik heb zo in mijn hoofd geparkeerd dat er niets zal veranderen, dat ik niet eens na kan denken over de vraag wat er beter kan.’ Dit blijft nagalmen in mijn hoofd. Het past niet dat je als 14-jarige je situatie als zo uitzichtloos ervaart.”