close
  • vrijdag 26 februari
Werk en opleiding

Ken je het dictee nog?

Ken je het dictee nog?

Onmiddellijk schrijf je dus met twee keer een dd en twee keer een ll. Te allen tijde, is dus e-n-e. En ‘word je’ zonder ’t’. Het werd er bij ons in geramd tijdens de les. Dictee na dictee moest je maken. Strontvervelend misschien, maar wel nuttig. Want ‘wij wouden’ en ‘hun zullen’… dat haalde je niet in je hoofd.

Als we het over rekenen hebben, zijn het ‘de tafels’ die je op moest kunnen dreunen. Iedere dag weer. Steeds een getal hoger. Tot je ze allemaal zo kon opnoemen. Volgens de inspectie voor het Onderwijs is die kennis nu ver te zoeken. Het taal- en rekenonderwijs laat nogal wat te wensen over.

Laaggeletterd

Veel leerlingen van de basisscholen zouden niet goed kunnen lezen. Ze zijn laaggeletterd. Ook het rekenniveau blijft achter. Zo meldt het afgelopen week verschenen jaarverslag van de Inspectie van het Onderwijs.

Het jaarrapport laat alarmerende feiten zien. De onderwijsprestaties van leerlingen gaan zienderogen achteruit. En er lijkt ook veel gelegen te zijn aan het opleidingsniveau en inkomen van ouders. Ouders lijken hun kinderen naar scholen te sturen met ‘gelijkgestemden’. Eigenlijk zou er meer gedaan moeten worden aan gelijke kansen voor iedere leerling, wat in dit geval niet zo is.

Lerarentekort

Bovendien is er een groeiend lerarentekort, vooral veroorzaakt door de lage salarissen. Een overvol lesprogramma speelt de scholen parten en er wordt door de overheid enorm veel van ze gevraagd. Te veel misschien wel. Dat alles komt de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede.

Een pleidooi om lager- en hogeropgeleiden meer te ‘mengen’ moet zoden aan de dijk zetten. Op middelbare scholen zijn de kansen om door te groeien wel aanwezig, maar dan ben je alweer jaren verder. De basis van taal en rekenen blijft enorm belangrijk.

Geschreven door: Redactie