KBO-PCOB: verlaag leeftijdsgrens no-riskpolis naar 50 jaar

Minister Asscher van Sociale Zaken stelt voor om de leeftijdsgrens voor de no-riskpolis te verlagen van 63 naar 56 jaar. Hierdoor wordt het aantrekkelijker om een senior in dienst te nemen. KBO-PCOB is blij met deze eerste stap, maar pleit voor een verdere verlaging. Problemen op de arbeidsmarkt beginnen immers al bij 50 jaar.

Voortaan worden werkgevers die mensen in dienst nemen van 56 jaar of ouder, gecompenseerd als deze werknemers uitvallen door ziekte. Dit was voorheen 63 jaar. Het gaat om mensen die meer dan een jaar werkloos zijn en een WW-uitkering hebben ontvangen. Dat staat in de verzamelwet waarmee de ministerraad instemde op het voorstel van minister Asscher.

Sommige werkgevers zijn bezorgd over extra kosten door ziekte, bij het aannemen van werkloze vijftigplussers. De no-riskpolis, een compensatieregeling, neemt deze zorg weg. Hiermee neemt UWV de doorbetaling van het loon van de zieke werknemer namelijk over. Ook leidt ziekte van deze senioren niet tot een hogere premie voor de ziektewet.

Nu naar 50 jaar
KBO-PCOB pleit al langer voor verlaging van de leeftijdsgrens voor de no-riskpolis. Zo brachten we het plan in bij een rondetafelgesprek Ouderenwerkloosheid waarvoor de Tweede Kamer ons had uitgenodigd. In de zomer van 2016, bij de start van het actieplan Perspectief voor vijftigplussers, kondigde Asscher vervolgens aan hier werk van te gaan maken. De maatregel wordt nu per 1 januari van kracht, als onderdeel van het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “We zijn blij met de goede eerste stap. Wel willen we de leeftijdsgrens graag verder verlagen naar 50 jaar, de leeftijd waarop de arbeidsperspectieven van werknemers aanzienlijk blijken te dalen. De regeling geldt nu alleen voor mensen die WW ontvangen. Zo mis je de mensen die al voorbij hun WW-periode zijn en voor wie de economische omstandigheden nog nijpender zijn. Wat ons betreft is dus de boodschap aan Den Haag: prima, maar nu nog een tandje erbij om samen de werkloosheid bij senioren tegen te kunnen gaan.”