Jongeren en ouderen denken bij ouder worden aan ’tijd om te genieten’

Uit een enquête die is gehouden in het kader van de Nationale Ouderendag, blijkt dat jongeren tot en met 25 jaar bij ‘ouder worden’ vooral denken aan een minder goede gezondheid (65%) en eenzaamheid (29%), maar ook aan tijd om te genieten (46%).

Ouderen vanaf 61 jaar denken ook aan een minder goede gezondheid en genieten, maar niet direct aan eenzaamheid (18%).

De deelnemers werd ook gevraagd wanneer zij iemand oud vinden. Jongeren blijken mensen al oud te vinden als zij boven de 60 jaar (41%) of boven de 70 jaar zijn (45%). Van de 60-plussers vindt tweederde dat ze pas oud kunnen worden genoemd als ze boven de 80 jaar zijn.