Jonge mantelzorgsenior loopt extra risico op overbelasting

Maar liefst een op de vier jonge senioren (50- tot 60-jarigen) maken zich zorgen over hoe zij in de toekomst mantelzorg moeten verlenen. Dat blijkt uit de Mantelzorgpeiling van ANBO, de belangenbehartiger voor senioren, onder bijna 2500 mantelzorgers.
Combinatie zorg voor oudere ouders, (klein)kinderen en werk
Directeur-bestuurder Liane den Haan: “Jonge senioren hebben vaak de zorg voor hun ouders, maar hebben ook nog (schoolgaande) kinderen, kleinkinderen en een baan. Zeker nu ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, zie je dat kinderen steeds meer mantelzorg verlenen aan hun ouders. Deze combinatie maakt dat deze groep extra risico loopt overbelast te raken. Hier moeten we voor waken, want niemand is erbij gebaat als de mantelzorger overbelast raakt.” Ook voor 80-plussers ligt dit gevaar op de loer, want van hen geeft een kwart aan meer dan veertig uur per week voor een familielid of naaste te zorgen. “Deze groep heeft vaak zelf ook al kwaaltjes waardoor het lastiger wordt om zoveel voor een ander te zorgen”, aldus Den Haan.
Ontspoorde mantelzorg
De combinatie van taken kan leiden tot overbelasting van de mantelzorger. Mogelijk gevolg is ontspoorde mantelzorg: zorg waarbij de grenzen van goede zorg worden overschreden. Dit kan zelfs leiden tot ouderenmishandeling, op lichamelijk, mentaal en financieel gebied.” Sociaal Netwerkers van ANBO kunnen uitkomst bieden, want zij komen bij mensen thuis en kijken samen hoe mensen een goede balans kunnen vinden tussen zorgen voor een ander én een sociaal leven houden.
Geef tijdig je grenzen aan
ANBO adviseert mantelzorgers die druk ervaren om tijdig hun grenzen aan te geven. Den Haan: “En kijk wat jouw gemeente doet om mantelzorgers te ondersteunen en informeer of er een Steunpunt Mantelzorg is. Veel gemeenten bieden respijtzorg aan. Daarmee kan degene voor wie wordt gezorgd een dag naar een dagopvang of kan een andere mantelzorger langskomen om de zorg even over te nemen.”
Over deze peiling:
Aan deze peiling deden in totaal 4176 respondenten mee van wie 2471 aangaven mantelzorger te zijn. 21 procent mantelzorgt 1 tot 4 uur per week, 21 procent doet dit 4 tot 8 uur en 15 procent meer dan 40 uur per week. De gemiddelde leeftijd lag met 43 procent tussen de 61 en 70 jaar, 56 procent was vrouw en 42 procent man. Bekijk hier alle resultaten.