Jaarlijks ruim 300.000 ouderen onnodig in ziekenhuisbedden

Jaarlijks belanden er 322.000 65-plussers zonder medisch specialistische noodzaak in een ziekenhuisbed, wat omgerekend op jaarbasis neerkomt op een onnodige bezetting van 4.100 dure ziekenhuisbedden

“Investeren in een ons welzijn levert een kilo besparing op aan gezondheidszorg”, dat zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan in reactie op het ActiZ-onderzoek naar het aantal 65-plussers dat de spoedeisende-hulpafdeling (SEH) van ziekenhuizen bezoekt. Jaarlijks blijken 800.000 ouderen de SEH’S te bezoeken; in slechts 40 procent van deze SEH-opnames blijkt het om noodzakelijk medisch specialistische zorg te gaan. “Het is onnodig en onacceptabel dat het ziekenhuis de énige uitweg is voor veel mensen. Samenwerking tussen de diverse partijen als huisarts, wijkverpleegkundige, het sociale wijkteam, het ziekenhuis en de verpleegzorg is cruciaal. Een ziekenhuisbezoek is niet alleen duur, een bezoek aan de SEH gaat ook altijd gepaard met paniek en angst. Dat moment moet voorkomen worden. Investeer in preventie: welzijn, gezelligheid, ontmoeting en het netwerk. Investeer in een vangnet.”

Leed én 1,4 miljard euro besparen

Jaarlijks belanden er 322.000 65-plussers zonder medisch specialistische noodzaak in een ziekenhuisbed, wat omgerekend op jaarbasis neerkomt op een onnodige bezetting van 4.100 dure ziekenhuisbedden. ActiZ presenteert vanmiddag onderzoek en de bijbehorende rapportage in Nieuwspoort, met een pleidooi voor de juiste zorg op het juiste moment: inzetten op preventie, vroegdiagnostiek, extra wijkverpleging en extra bed capaciteit in de wijken (ELV). Volgens Actiz zou deze transformatie met de huidige aantallen een bezuiniging van ongeveer 300 tot 700 miljoen per jaar opleveren en betekent het gelijktijdig opschalen in de eerste lijn en afschalen in de tweede lijn. Hierdoor wordt de totale spoedzorgketen doelmatiger georganiseerd. De zorg rondom de cliënt wordt effectiever en er ontstaat een betere beheersing van de uitgaven en in het ziekenhuis worden forse uitgaven (1,4 miljard) voorkomen.

Preventie is kern

Den Haan: “ANBO steunt het pleidooi van Actiz. Los van preventie maken we maken we ons al jaren hard voor goede eerstelijnsopvang en zorgpensions. Hier kunnen mensen op adem komen, zodat een ziekenhuisbezoek of –opname vermeden wordt. Er is genoeg leegstand in verpleeghuizen en er is niet zo’n grote investering voor nodig van zorgverzekeraars om ergens een transferafdeling van te maken. En ten slotte is het voor de langere termijn extreem belangrijk dat wonen, wijken en welzijn met elkaar verbonden worden. In onze samenleving gaan we steeds meer op elkaar steunen. Dat is mooi. Maar ook als je niemand hebt om op te steunen, moet er hulp zijn. Dáárin investeren bespaart veel zorggeld.”