Is er plek voor seks in het verpleeghuis?

Ouderen en seks. Er wordt vaak lacherig over gedaan. In verpleeghuizen is een onderzoek gehouden.

Bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen hebben vaak een partner die elders woont. Voor veel echtparen is dat een pijnlijke scheiding waar ze niet om gevraagd hebben. Cijfers uit een vandaag gepubliceerd rapport laten zien dat een op de zeven ondervraagde bewoners elkaar enorm mist, met name in lichamelijk contact.

Over seks en ouderen wordt vaak lacherig gedaan en er is niet heel veel aandacht voor en openheid over deze behoefte van oudere mensen. Daar komt echter langzaam verandering in en daarom heeft het sociaal en cultureel planbureau er een ‘verkennend onderzoek’ op los gelaten.

Genoeg privacy

Uit het rapport blijkt de behoefte aan seksueel contact er nog altijd te zijn, ook als mensen ouder zijn. 25 procent van de ondervraagde mannen en mensen boven de 85 jaar missen de romantiek en het seksueel contact. Het merendeel van de ondervraagden, 82 procent, zegt het helemaal niet te missen.

Veertien procent van de ondervraagden is van mening dat er niet genoeg privacy is om seks te hebben. Daarentegen vindt bijna de helft van de ondervraagden dat die ruimte er wel is. En ook lesbische, homoseksuele en biseksuele bewoners menen zich even gelukkig, tevreden en veilig te voelen als hun heteroseksuele medebewoners.