Hulp van een erfrechtadvocaat bij het vereffenen van een nalatenschap 

Als je een dierbare verliest moet je samen met de andere nabestaanden allerlei zaken gaan regelen, terwijl emoties op de voorgrond staan. Als je verantwoordelijk bent voor het vereffenen van de nalatenschap wordt het er niet eenvoudiger op. Jij hoort er dan voor zorg te dragen dat de schulden uit de nalatenschap worden voldaan. Dat is meestal zo nadat de erfenis beneficiair is aanvaard. Je ontvangt samen met de andere erfgenamen wel de baten uit de erfenis (die over zijn na het betalen van de schulden), maar je kunt met je eigen vermogen niet aansprakelijk worden gesteld voor de schulden. Als vereffenen bij jou aan de orde is, is het ontzettend belangrijk om secuur te werk te gaan. Zo is te voorkomen dat jij de schulden moet betalen die door de overleden persoon zijn nagelaten, en ben je ervan verzekerd dat het vereffenen van de erfenis op de juiste wijze gebeurt.

In dit artikel belichten we waarom het van toegevoegde waarde is een advocaat te raadplegen die is gespecialiseerd in het erfrecht. Daarnaast wijden we uit over het Centraal Testamentenregister (CTR) dat tevens onmisbaar is bij het voorkomen van problemen bij het vereffenen van een erfenis.

Beneficiair aanvaarden van een erfenis 

Het is belangrijk om te weten dat je een nalatenschap niet alleen mag afwikkelen omdat je samen met alle andere erfgenamen vereffenaar bent. Het is tevens van belang dat je zo snel mogelijk een melding moet doen van een negatieve erfenis bij de kantonrechter. Die kan – als dat nodig is – maatregelen treffen ten behoeve van de eventuele schuldeisers. Doe je dit niet op tijd, dan kan dat voor je privévermogen alsnog vervelende gevolgen hebben. Hoe het ook zij, het vereffenen van een nalatenschap is nooit gemakkelijk. Veelal heeft dit te maken met het feit dat de samenstelling van de erfenis zo complex is dat je er moeilijk wijs uit kunt worden. Bovendien is de situatie waarin familieleden die erfgenaam zijn onderling geen goede verstandhouding hebben aan de orde van de dag. Een erfrechtadvocaat kan je bijstaan met het juiste advies en kan desgewenst ook optreden als professionele vereffenaar.

Een advocaat die is gespecialiseerd in het erfrecht heeft immers dagelijks van doen met de materie omtrent het beneficiair aanvaarden van erfenissen. Het is vanzelfsprekend een geruststellende gedachte dat jij je over de juridische zaken geen zorgen hoeft te maken en je volledig kunt richten op het rouwproces.

Uittreksel CTR 

Er geldt nog een kanttekening bij het vereffenen van een erfenis. Je kunt er niet zomaar vanuit gaan dat het testament dat je bij de erflaatster of erflater vindt, daadwerkelijk het laatste testament is. Je dient voor de zekerheid altijd een uittreksel bij het Centraal Testamentenregister op te vragen. Je kunt nare problemen voorkomen door een check te doen. Het is namelijk al menigmaal gebeurt dat erfgenamen een erfenis hebben verdeeld op basis van een testament dat zij bij hun overleden dierbare in huis hebben gevonden, terwijl dat niet het laatste testament was.

Legateren

Tot slot gaan we in op een ander begrip uit het erfrecht waar erfrechtadvocaten ook regelmatig vragen over beantwoorden. In een testament kunnen ook legaten worden opgenomen. Een legaat is een bepaling waarbij een of meerdere specifieke goederen of een bepaald geldbedrag, wordt nagelaten aan een specifiek persoon. Het in een testament opnemen van een legaat staat ook bekend als legateren. Iemand die legataris is, wordt schuldeiser van de nalatenschap. Omdat een legaat geen erfstelling is, wordt diegene geen erfgenaam. Een legaat kan gaan over verschillende soorten bezittingen uit de erfenis, zoals: een klassieke auto, een schilderij, een huis of een sieraad. Ook bij erfrechtelijke problemen van deze aard komt de expertise van een in het erfrecht gespecialiseerde advocaat van pas.

Deel dit artikel

Full 2
Culinaire routes
De leukste restaurants, de meest verfijnde smaken, de eerlijkste gerechten.
Full 2
Full 2
Fiets, wandel- en vaarroutes
Kom lekker in beweging en loop of fiets een mooie route!
Full 2
Full 2
Er op uit
Nederland is veelzijdiger dan je denkt. Laat het dagelijkse leven even achter je en geniet!
Full 2
Full 2
Schrijf mee
Vertel jij graag mooie verhalen? Schrijf dan mee met de redactie van 50+
Full 2
previous arrow
next arrow
Scroll naar top