Huismus nog altijd op 1, pimpelmees bezig met opvallende opmars

Zie jij de mees met het blauwe 'petje' weleens in jouw tuin?

Meer mensen dan ooit hebben afgelopen weekend meegedaan aan de Nationale Tuinvogeltelling. Deelnemers zagen opvallend veel pimpelmezen. De mees met het blauwe petje eindigde daardoor op de derde plek, achter de huismus en koolmees. Ruim 90 duizend mensen telden in totaal meer dan 1,5 miljoen tuinvogels. Dat zijn bijna 13 duizend tellers meer dan vorig jaar. 

Pimpelmezen hebben een goed broedseizoen doorgemaakt in Oost-Europa en in combinatie met voedselgebrek daar verblijven veel mezen deze winter in de Nederlandse tuinen. Dat was terug te zien in de Nationale Tuinvogeltelling. Waar voorgaande jaren gemiddeld tussen de 2,5 en 3 pimpelmezen in de tuin werden geteld, zitten er dit jaar per tuin gemiddeld meer dan 3 pimpelmezen. Daarmee blijft de pimpelmees de merel voor, die op de 5e plek eindigde. Het aantal merels, nog steeds niet helemaal gevrijwaard van het Usutuvirus, bleef min of meer stabiel ten opzichte van vorig jaar.

Zacht winterweer

Vorig jaar maakte de vink de top 3 compleet, na de huismus en koolmees. Dit jaar heeft de vink een paar plaatsjes moeten inleveren. Waar vinken vorig jaar nog door de sneeuw richting de tuinen werden gedreven, lijken ze nu het bos te verkiezen boven de meer stedelijke omgeving. Door het zachte winterweer werden ook opvallend veel insecteneters als de tjiftjaf en zwartkop gemeld; soorten die normaal gesprokken bij kouder weer afzakken richting België en Frankrijk.

Top-10

Evenals voorgaande jaren is de huismus weer veruit de meest getelde soort. De huismus wordt in minder dan de helft van de tuinen waargenomen, maar omdat mussen in groepen leven zijn ze qua absolute aantallen het vaakst gezien. Nummer twee is de koolmees, die in meer dan 8 van de 10 tuinen werd geteld. De pimpelmees eindigt op plek 3. Dit is de top-10 van de Nationale Tuinvogeltelling 2020. Tussen haakjes de notering tijdens de Tuinvogeltelling van vorig jaar.

  1. Huismus (1)
  2. Koolmees (2)
  3. Pimpelmees (5)
  4. Kauw (6)
  5. Merel (4)
  6. Vink (3)
  7. Turkse tortel (7)
  8. Houtduif (8)
  9. Roodborst (9)
  10. Ekster (10)

Bron: Vogelbescherming