Uit hoofdsponsorschap Culturele Hoofdstad door LOF blijkt breed draagvlak

LEEUWARDEN – Het Leeuwarder Ondernemer Fonds (LOF) is hoofdsponsor van Leeuwarden-Fryslân 2018 geworden. Na ING is het LOF de tweede hoofdsponsor die het programma van Culturele Hoofdstad van Europa 2018 omarmt. Het LOF vertegenwoordigt als koepelorganisatie van alle Leeuwarder ondernemersverenigingen de collectieve belangen van de ondernemers en de aangesloten instellingen uit onder andere het onderwijs, cultuur en zorg.

,,Door dit sponsorschap pakken we met z’n allen onze verantwoordelijkheid”, zegt LOF-voorzitter Pieter Douma. ,,Deze overeenkomst is wat ons betreft een schot in de roos. Om in sporttermen te blijven, door ons als tweede hoofdsponsor aan het programma van Culturele Hoofdstad van Europa 2018 te verbinden, spelen we een thuiswedstrijd, het LOF en alle verenigingen in de gemeente Leeuwarden die bij ons aangesloten zijn. Het is de ultieme vorm van ûndernimmende mienskip.”

De overeenkomst werd vrijdagavond aan de voet van de Oldehove tijdens Ljouwert Culinair getekend. Het LOF en de stichting Leeuwarden-Fryslân 2018 kwamen een contract voor de sponsoring van Culturele Hoofdstad van Europa 2018 overeen.

Het LOF ontvangt een percentage van de onroerendzaakbelasting (ozb) binnen de gemeente waarin dertig ondernemersverenigingen vertegenwoordigd zijn. Het geld kan worden gebruikt voor het financieren van (gezamenlijke) initiatieven, vaak ten behoeve van collectieve belangen. Te denken valt aan evenementen, maar bijvoorbeeld ook de collectieve beveiliging van bedrijventerreinen.

Cees Anceaux, die namens het LOF de besprekingen met Leeuwarden-Fryslân 2018 en de dertig ondernemersverenigingen binnen het fonds voerde, roemt de bereidwilligheid onder de Leeuwarder instellingen en ondernemers. ,,De meesten zijn zich bewust van de kansen die Culturele Hoofdstad van Europa biedt. Het draagvlak onder dit sponsorschap is groot gebleken.”

Lieven Bertels (CEO Leeuwarden-Fryslân 2018) prijst eveneens het regionale karakter van de sponsordeal: ,,We zijn dankbaar dat het LOF, en vooral de partijen die het vertegenwoordigt, ons steunt. Dit is onmiskenbaar een groots gebaar van de mienskip in de gemeente Leeuwarden.” Bertels verwacht bovendien dat de Friese ondernemers en bewoners ruimschoots worden terugbetaald: ,,Culturele Hoofdstad van Europa 2018 levert onze provincie veel aandacht en economisch gewin op: in aanloop, tijdens en vooral ook na 2018.”