Hogere sterfte onder ouderen afgelopen winter

In de winter van 2016 op 2017 zijn tot nu toe meer mensen overleden dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral onder 80-plussers was de sterfte hoger. Dit meldt het CBS in het jaarlijkse nieuwsbericht over wintersterfte, op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Vanaf de eerste week van oktober 2016 tot en met de derde week van februari van 2017 zijn 62,9 duizend personen overleden. Dat zijn 5,3 duizend sterfgevallen meer dan in hetzelfde tijdvak van 2015 op 2016.

Hoge sterfte met name onder oudste ouderen
Met name onder ouderen zijn meer sterfgevallen dan in het vorige winterseizoen. Het aantal overledenen onder 80-plussers in de winter van 2016/’17 is tot nu toe 14,4 procent hoger dan een jaar eerder. Onder 65- tot 80-jarigen is het aantal sterfgevallen 4,6 procent hoger. Onder 65-minners is het aantal overledenen vrijwel gelijk gebleven.

Dat de sterfte nu hoger is, komt voor een deel door de vergrijzing: de toename van het aantal ouderen kan de sterfte verhogen. Ook is er in perioden van kou en griep vaak sprake van hogere sterfte. De hoge sterfte valt gedeeltelijk samen met de griepepidemie die sinds eind november vorig jaar in Nederland heerst. In de winter 2015/’16 begon de griepepidemie pas in week 1 van 2016 en duurde tot en met week 11. Ondanks een koude januari was de winter 2016/’17 zonnig, droog en vrij zacht. Ook het weer in de winter 2015/’16 was uitzonderlijk zacht en zeer zonnig met een normale hoeveelheid neerslag.

Ook hoge sterfte in andere Europese landen
Ook in onder meer België, Frankrijk, Italië, Portugal en Spanje is deze winter de sterfte onder ouderen hoger dan verwacht. In een deel van de landen werd een hoge influenza-activiteit gemeten. Sommige landen hadden te maken met extreem koud weer.

Toename ouderen verhoogt sterfte
Door het toenemende aantal ouderen is te verwachten dat het aantal overledenen ieder jaar zal stijgen. De eerste babyboomers, die dit jaar 71 jaar oud worden, krijgen vanwege hun leeftijd te maken met hogere kansen om te komen overlijden. Verwacht wordt dat tegen 2025 jaarlijks ruim 10 duizend meer inwoners overlijden dan nu het geval is. Hierbij is rekening gehouden met een toenemende levensverwachting. De jaarlijkse sterfte zal dan naar verwachting uitkomen op 160 duizend, tegen 149 duizend in 2016.