Hoe vermindering gasverbruik onze portemonnee flink raakt

Het klimaatakkoord kent harde maatregelen. Als particulier ga je dat de komende jaren financieel flink merken. Lees hier wat het voor jou kan betekenen.

Dat het gasverbruik omlaag moet en we uiteindelijk helemaal van het aardgas af moeten, weten we. Maar dat de energiebelasting op gas de komende twaalf jaar gaat stijgen tot bijna vierhonderd euro meer in 2030, dat is een fikse maatregel. 

In 2050 moet Nederland, en vele andere landen, volgens het internationale klimaatakkoord van Parijs vrijwel CO2 neutraal zijn. Olie en gas moeten in de industrie vervangen zijn door (schone) elektriciteit en aardwarmte. Dat is geen discussie meer, maar dat gaat gewoon gebeuren. Het gaat er nu vooral om hoé en hoe snel dit doel te bereiken. 

Uitstoot broeikasgassen

Zoals het er nu uitziet zullen we in 2030 zo’n 380 euro meer moeten betalen aan energiebelasting in vergelijking met de huidige kosten. Dit is het gevolg van dit klimaatakkoord, waarmee de politiek de uitstoot van broeikasgassen in 2030 in ieder geval met bijna vijftig procent wil doen afnemen ten opzichte van 1990. 

Er wordt zwaar onderhandeld

Zowel de sectoren: industrie, mobiliteit, landbouw & landgebruik, elektriciteit en de gebouwde omgeving krijgen met de afspraken te maken. Deze partijen zijn bij het klimaatoverleg aanwezig. De uiteindelijke maatregel in het klimaatakkoord zal halverwege volgende maand bekend worden gemaakt en volgens eerdere berichten wordt er zwaar onderhandeld aan de zogenoemde industrietafel. Het is de lastigste sector van de eerdergenoemde vijf. De belangen zijn groot en de bedrijven zijn internationaal georiënteerd. Maar liefst 20 procent van de Nederlandse uitstoot komt van deze tak van industrie, uitgezonderd de elektriciteitscentrales.  

Gasverbruik ontmoedigen

De verhoging van de kosten is bedoeld de particulieren, bedrijven en woningcorporaties te ontmoedigen nog gas te willen gebruiken. Met een belastingstijging van bijna 75 procent kon dat wel eens gaan lukken en wordt de maatregel opgenomen in het klimaatakkoord. Het goede nieuws is dat de belasting op stroom dan wel flink moet gaan dalen, waardoor mensen eerder geneigd zullen zijn te kiezen voor bijvoorbeeld elektrische warmtepompen. 

Stapsgewijs

Als we het in concrete centen uitdrukken betekent het dat kleinverbruikers geen 26 cent per kubieke meter aardgas en 10,5 cent voor een kilowattuur stroom betalen, maar stapsgewijs 20 cent meer voor gas en 6,6 cent minder voor stroom. Grootverbruikers betalen een lager belastingtarief. Dat lijken minimale bedragen, maar wie doorrekent komt in 2030 op de 380 euro meer per jaar uit. Deze voor sommige huishoudens flink hogere kostenpost, wil de politiek compenseren met bijvoorbeeld verhoging van de huurtoeslag of uitkering, of een verlaging van de inkomstenbelasting.