Hoe kom je van je BKR-registratie af?

Eenmaal geregistreerd blijk je daar maar moeilijk vanaf te komen. Lastig als je een huis wilt kopen.

Heb jij een krediet van minimaal 250 euro, dan sta je bij Bureau Krediet Registratie (BKR) ingeschreven.

Wie met de betaling achterloopt, krijgt een vinkje, ofwel een codering die aangeeft dat je een betalingsachterstand hebt. Los je die schuld vervolgens netjes af, dan blijft deze codering nog vijf jaar achter je naam staan, wat gevolgen heeft voor verdere leningen en zelfs het afsluiten van een hypotheek.

Het NRC meldde dat mensen met disproportionele BKR-registeraties nog steeds met moeite zichzelf uit die lijst krijgen. Dat ligt in de lijn van een onterechte registratie. Als dat het geval is wil je als consument natuurlijk graag van die lijst af.

In strijd met de wet

Deze werkwijze van de BKR is in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Daar heeft voormalig minister van financiën Dijsselbloem maanden terug al melding van gedaan. Zonder tussenkomst van een rechter zouden mensen met relatief kleine schulden, eenvoudig van de registratie af moeten kunnen. Met name als ze een huis willen financieren.

Uit onderzoek van het NRC blijkt dat nog vrijwel onmogelijk. Consumenten moeten nog altijd de rechter erbij halen om het vinkje achter hun naam verwijderd te krijgen. Of de BKR hier actie in onderneemt, is nog niet bekend.