Voorbeeld van zinvol investeren in duurzaamheid

Een enorme hoeveelheid geld investeren in duurzaamheid. Levert dat wat op? In Overijssel lijkt dat goed te werken.

Er wordt veel gesproken en geschreven over energiebesparing, duurzaamheid en energie neutraal leven. De provincie Overijssel, die er naar streeft in 2020 energie neutraal te zijn, geeft daar een mooi voorbeeld van met Energiefonds Overijssel. Een krachtig initiatief dat al flink duurzaam op weg is. Hoe doen ze dat?

Door het groots aan te pakken. Stel: je investeert voor 180 miljoen euro in duurzame projecten en bedrijven. Dat is een heleboel geld, maar die investering zorgt voor een enorme energiebesparing. Maar lieft 3233 Terajoule. Hoeveel dat is? Een besparing zoveel als het energieverbruik van ongeveer 46.000 huishoudens, een gemiddeld grote stad.

Hoe zit het?

Slim en efficiënt. De provincie Overijssel kan dit op haar conto schrijven dankzij Energiefonds Overijssel. Hoe dat zit? In 2017 maakte het fonds 400 miljoen euro aan investeringen mogelijk door zelf die 180 miljoen te investeren in projecten. Als een sneeuwbaleffect kunnen die projecten vervolgens zelf aan de slag en flink investeren in duurzaamheid.

Schone energie

De investeringen leidden tot een groei van de werkgelegenheid met bijna vijftienhonderd tijdelijke arbeidsplaatsen en 94 structurele arbeidsplaatsen. Op deze wijze levert Energiefonds Overijssel al een aantal jaren een fikse bijdrage aan de overgang naar schone energie. En dat zal de komende jaren zeker nog doorgaan nu het fonds terugbetaald leengeld opnieuw in duurzaamheid investeert.

Van G naar A

Het gaat met name om projecten op het gebied van zonne-energie, mestvergisting, biomassa installaties, warmtenet, biogaspijplijn en de verduurzaming van scholen. Dat laatste betekent bijvoorbeeld dat een school van energielabel G naar A gaat.

Het Energiefonds is een provinciaal initiatief en levert financiële ondersteuning aan ondernemingen, woningcorporaties en projecten die energie besparen of opwekken uit natuurijk bronnen die steeds worden aangevuld (uit wind, water, zon, buigtenluchtwarme etc.).