Hoe democratisch is Noord-Nederland?

Op de grens van de drie Noordelijke provincies, in een leegstaand bankgebouw in Oosterwolde, vindt donderdag 26 januari 2017 van 16.00 tot 21.00 uur het Noordelijk Congres Democratic Challenge (NCDC) plaats. Het NCDC is een congres voor burgerinitiatiefnemers, mensen met goede ideeën, vernieuwende lokale bestuurders, ambtenaren en maatschappelijke organisaties. 
In deze tijd van herziening van het sociale domein zijn inwoners en gemeenten, al dan niet ingegeven door bezuinigingen, op zoek naar goede manieren om publieke taken en maatschappelijke verantwoordelijkheden in te vullen. Het lokale bestuur doet daarmee een groter beroep op de inwoners. Dat creëert nieuwe verhoudingen tussen beide groepen. Welke gevolgen heeft dat?
 
Delen van kennis
Het congres staat in het teken van Democratic Challenge: het delen van kennis, praktische voorbeelden, inspirerende initiatieven en experimenten die de andere vormen van democratie laten zien. Zo worden er deelsessies gehouden over burgerplanvorming, nieuwe verdienmodellen en samenwerking tussen dorpen en gemeenten.
 
Hoofdspreker Job Cohen  
Hoofdspreker tijdens het congres is voormalig politicus Job Cohen. De oud-burgemeester van Amsterdam was degene die actief optrad tegen de tweedeling in de samenleving. Tegenwoordig is hij hoogleraar op de Thorbeckeleerstoel aan de Universiteit van Leiden. In dat verband houdt hij zich onder meer bezig met de lokale democratie. Cohen zal de aanwezigen een spiegel van het heden en de toekomst voorhouden.
 
Hoe democratisch zijn gemeenten?
In het afsluitende gedeelte zal projectleider Jornt van Zuylen van Democratic Challenge VNG testen hoe democratisch gemeenten in Noord-Nederland zijn. Vervolgens wordt vooruit gekeken naar de volgende stap: van experimenten naar verandering, van challenge naar change. Tot slot wordt de prijs voor de meest democratische gemeente van Noord-Nederland uitgereikt.
Het Noordelijk Congres Democratic Challenge wordt georganiseerd op initiatief van CMO STAMM in gezamenlijkheid met andere Noordelijke organisaties en instellingen: Partoer, BOKD, Doarpswurk, Groninger Dorpen, Ideeënbank, KNHM en gemeente Ooststellingwerf.