Grote verschillen in verpleeghuiszorg

De personele bezetting in verpleeghuizen, en oprechte aandacht voor mensen blijken de belangrijkste pijlers voor tevredenheid van bewoners. Dat blijkt uit 23.000 interviews die Patiëntenfederatie Nederland hield met bewoners van verpleeghuizen. Alle ervaringen zijn te lezen op ZorgkaartNederland.

Uit de interviews komt naar voren dat er tussen verpleeghuizen grote verschillen zijn. Bij huizen waar deze aspecten op orde zijn, is de tevredenheid van bewoners groot. In huizen waar dat niet zo is, ervaren bewoners grote gevolgen voor hun kwaliteit van leven. “Sommige verhalen raken diep. Daar tegenover staan verhalen van mensen die zich echt gezien en gehoord voelen en tevreden zijn. De verschillen zijn enorm. We vinden het belangrijk dat iedereen kennis kan nemen van die verschillen en dat verpleeghuizen van de ervaringen leren”, zegt Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland. De gemiddelde tevredenheid is een 7.8

Patiëntenfederatie Nederland vindt niet dat alle verpleeghuizen nu tevreden achterover kunnen leunen. Met name voor de verpleeghuizen die onder het gemiddelde scoren is werk aan de winkel. De Patiëntenfederatie wil dat slecht presterende huizen leren van de goede. “Uit de ervaringen leren we dat het niet zomaar een kwestie is van ‘meer geld erbij en alles komt goed’, zegt Dianda Veldman. “Het zit ‘m in de manier waarop ze hun aanbod, hun benadering en personeelsbezetting afstemmen op wat voor mensen belangrijk is. Daarnaast moet de basiskwaliteit op orde zijn. Ook daarin verschillen de huizen, dus ook die informatie moet voor iedereen inzichtelijk zijn.”

Tijdens de gesprekken die Patiëntenfederatie Nederland de afgelopen maanden voerde met de koepel van verpleeghuizen, dokters en verpleegkundigen drong zij erop aan dat de verpleeghuizen die openheid geven. Dianda Veldman: “In theorie onderschrijft iedereen deze gedachte maar intussen zien we te weinig beweging. Terwijl het natuurlijk cruciaal is voor het vertrouwen dat de verpleeghuizen maatschappelijke verantwoording afleggen over hoe ze scoren. Dat ze laten zien dat ze in beweging zijn en willen verbeteren.” Patiëntenfederatie Nederland hoopt dat onder regie van Zorginstituut Nederland die beweging alsnog op gang komt.

Staatssecretaris van Rijn neemt het rapport in ontvangst dat Patiëntenfederatie Nederland maakte op basis van de interviews. De interviews maken deel uit van het programma Waardigheid en Trots, dat het ministerie van VWS initieerde om de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren.

>> Lees hier de rapportage De feiten op tafel