Groot onderzoek naar de situatie van kwetsbare ouderen

De zorg voor kwetsbare ouderen kan en moet beter. De ouderenzorg in Nederland is zo complex geworden, dat de problemen nauwelijks kunnen worden opgelost en door vergrijzing verder toenemen.

Ouderen die langer thuis wonen, redden het vaak niet alleen. Veel mantelzorgers zijn overbelast, en het regelen van hulp en hulpmiddelen is voor veel mensen ingewikkeld en kostbaar.
Daarom slaan zeventien organisaties die zich inzetten voor de belangen van ouderen, mantelzorgers, (huis-)artsen, apothekers, verpleegkundigen en verzorgenden de handen ineen om een stevige basis te leggen voor goede zorg voor kwetsbare ouderen. Zij brengen op grote schaal in beeld wat goed gaat en wat beter kan, welke oplossingen zinvol zijn en welke niet.

De coalitie begint een landelijk onderzoek naar de ouderenzorg en benut ook alle onderzoek dat al is gedaan. Alle direct betrokken Nederlanders – zowel particulieren als professionals – wordt gevraagd om hun kennis en ervaringen te delen.

De dagelijkse werkelijkheid
Doel is dat problemen van ouderen met een kwetsbare gezondheid goed in beeld komen en dat geld op de juiste plaats kan worden ingezet om zorg op maat mogelijk te maken.

Directeur Dianda Veldman van Patiëntenfederatie Nederland: “Wij zien dat er overal in het land goede initiatieven zijn om kwetsbare ouderen op te vangen en te begeleiden. Maar het blijft bij plannen die steeds gericht zijn op een deel van het probleem. We willen een gezamenlijke basis leggen voor verbetering in de ouderenzorg. Dan moet je de ouderenzorg in zijn geheel bekijken, en niet elk knelpunt afzonderlijk. Wij willen weten waar ouderen, dokters en verpleegkundigen in hun dagelijkse werkelijkheid tegenaan lopen. Waar zitten capaciteitsproblemen? Waarom gaan mensen van het kastje naar de muur? Wat zit daar achter?

We gaan knelpunten samen, en in samenhang met elkaar bekijken. Een alleenstaande oudere die het na een operatie thuis niet redt, maar geen verwijzing krijgt voor herstelzorg heeft een probleem. Wie lost dat op? De oudere kan niet thuis blijven en belandt ten onrechte op de spoedeisende hulp. En dan? Wie is verantwoordelijk? We moeten vanuit het totaalbeeld oplossingen vinden voor deze problemen. Daarvoor steken we de koppen bij elkaar.”

Krachten bundelen
De vragenlijst voor ouderen, naasten en zorgprofessionals is beschikbaar via internet. Mensen die moeite hebben met het invullen van een digitale vragenlijst, kunnen vanaf maandag 6 maart hun melding telefonisch doen. Aan de hand van de ervaringen en onderzoeken die de organisaties bijeen brengen, en met nieuwe kabinetsplannen en Gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht, willen de samenwerkende organisaties bewerkstelligen dat geld en oplossingen op de plek komen waar ze het hardste nodig zijn in de ouderenzorg. Daarbij betrekken de organisaties zoveel mogelijk partijen die een rol hebben in de zorg voor ouderen met een kwetsbare gezondheid. Ook koepels van ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties worden daarvoor benaderd.

Deelnemende organisaties
De zeventien organisaties die de samenwerking initiëren zijn: Patiëntenfederatie Nederland, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), apothekerskoepel KNMP, Alzheimer Nederland, KBO-PCOB, Verenso, Per Saldo, InEen – vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Branchevereniging Thuiszorg Nederland (BTN), Osteoporose Vereniging, Mezzo, Parkinson Vereniging, Nederlandse Patiëntenvereniging, ReumaZorg Nederland en Landelijke adviesgroep eerstelijnsgeneeskunde voor ouderen (Laego).

Links naar de vragenlijsten

  1. Vragenlijst voor ouderen, naasten en mensen met goede ideeen over zorg voor ouderen met een kwetsbare gezondheid
  2. Vragenlijst voor zorgverleners over zorg voor ouderen met een kwetsbare gezondheid