Groningen Plus wil meer uitstraling voor initiatief van plussers en van jong en oud

Groningen Plus organiseert een netwerkmiddag op woensdag 28 september.

Het belang van burgerinitiatieven van plussers, maar ook van plussers met andere generaties, wordt steeds meer erkend. Zie de aandacht voor burgercoöperaties, zorgcoöperaties en andere initiatieven van onderop. Zie ook het steeds groter aantal meergeneratie-initiatieven.

Groningen Plus wil aandacht besteden aan netwerkvorming van dergelijke initiatieven in onze stad en provincie. Samen staan we sterker en kunnen we laten zien dat er een beweging onder plussers op gang komt.

Programma
Om 14.00 uur welkom door Akkie Hofstee, voorzitter Groningen Plus
Daarna informatie en gesprekken aan de hand van vier onderwerpen:
1/ Dik Baalbergen over het belang van netwerkvorming;
2/ Geert Tjeerdsma over functie en werking van de Seniorenkrant voor netwerkvorming;
3/ Gert Los over het idee van een gezamenlijk centrum met mogelijkheid voor ontmoeting, overleg / vergaderingen plus werkfaciliteiten;
4/ Akkie Hofstee met vooruitblik (en vraag) naar een mogelijke participatiedag in het voorjaar 2017.

Aanmelden
Graag aanmelden i.v.m. catering per email info@groningenplus.com met vermelding van naam, organisatie en aantal personen.

Locatie
FNV Centrum, Leonard Springerlaan 23 9727 KB Groningen

Bereikbaarheid
Met de bus vanaf het Hoofdstation (o.a.) 13.24 Platform W Stadsbus 6 richting
Hoornsemeer. Uitstappen halte Concourslaan.
Betaald parkeren tegenover Martini Plaza op parkeerterrein.

Met de fiets is het makkelijkst om te rijden via de Paterswoldseweg.