GroenLinks: “Slimme verkeerslichten sneller op groen voor fietsers”

Veel fietsers ergeren zich als ze lang moeten wachten bij stoplichten. Rotterdam testte de afgelopen maanden systemen die dit helpen op te lossen. Bij drukte en in de regen gingen de stoplichten voor fietsers eerder op groen. GroenLinks in de provincie Utrecht is enthousiast over deze ontwikkelingen en heeft de gedeputeerde gevraagd of deze systemen ook bij de stoplichten in onze provincie kunnen komen.

Minder fietsfiles en korter wachten in de regen
Op drukke fietsroutes staan steeds vaker fietsfiles, die steeds langer worden als de verkeerslichten te lang op rood blijven staan. In Rotterdam zijn recent twee systemen getest om hier wat aan te doen. Het eerste systeem meet met een warmtesensor hoe druk het is en past de wachttijd voor de fietsers daarop aan. De proef is een groot succes. Fietsers hoeven door dit systeem gemiddeld 30 tot 50 procent minder lang te wachten voor een rood licht. Een andere innovatie waarmee Rotterdam experimenteert is een stoplicht met regensensor, dat bij regen sneller groen licht geeft voor fietsers.

Statenlid Huib van Essen: “De provincie Utrecht heeft hoge ambities als het gaat om het sneller en aantrekkelijker maken van fietsen. Daarvoor investeren we onder meer in snelfietsroutes maar willen we ook de wachttijden voor fietsers bij verkeerslichten verkorten. Deze nieuwe systemen kunnen hier enorm bij helpen.”

Een kans voor provincie en gemeenten
GroenLinks heeft aan het college van Gedeputeerde Staten gevraagd of er al contact is geweest met de gemeente Rotterdam over deze interessante experimenten en of al is onderzocht of dit ook in Utrecht kan worden toegepast.

Huib van Essen: “De provincie kan niet alleen de verkeerslichten in eigen beheer hiermee uitrusten, maar kan ook gemeenten aanmoedigen om het toe te passen en fietsen hiermee, vooral op de hoofdfietsroutes, aantrekkelijker te maken. Zo kunnen we weer een stap zetten om de provinciale ambitie van verdubbeling van het fietsgebruik in 2030 waar te maken.”

De antwoorden van het college worden binnen enkele weken verwacht.