Griep stuwt cijfers ziekteverzuim flink omhoog

Behoorde jij afgelopen winter ook bij die grote groep mensen die door de griep was geveld?

De griepepidemie heeft afgelopen winter flink huis gehouden. Niet alleen zijn er veel mensen aan de griep overleden, het heeft ook het ziekteverzuimpercentage in ons land behoorlijk omhoog gebracht.

Cijfers CBS

Dat percentage kwam in het eerste kwartaal van 2018 uit op 4,9 procent en dat is het hoogste verzuim in elf jaar, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Die cijfers worden bepaald aan de hand van een enquête onder bedrijven. Er valt daaruit nog niet af te leiden om welke reden medewerkers zich ziek meldden. Cijfers daarover komen uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, een onderzoek van het CBS en TNO onder werknemers.

Redenen voor verzuim

Griep en verkoudheid staan al jaren bovenaan als reden voor verzuim, gevolgd door buikklachten. Ook psychische klachten staan hoog in de lijst. De meeste werknemers die door de genoemde lichamelijke klachten geveld zijn, gaan gemiddeld na 3 dagen weer aan het werk. Is de oorzaak psychisch, dan is het verzuim gemiddeld 57 dagen. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan een burn-out.

Hoogste en laagste verzuim

Het verzuim is in de gezondheidszorg het hoogst met 6,5 procent. In die bedrijfstak is het werk vaak fysiek zwaar en de kans op besmetting relatief hoog. Ook bij de brandweer, politie en defensie is naar verhouding meer verzuim. In de horeca melden werknemers zich het minst vaak ziek: 2,3 procent. Dat cijfer is al sinds 2008 stabiel. In de horeca werken veel jongeren en er wordt veel gewerkt met nul-uren contracten. Bij ziekte hoeft dan niet doorbetaald te worden en dat heeft effect op de verzuimcijfers.

Mocht je onverhoopt geveld zijn door de griep als je dit leest, hierbij een paar tips:

https://50plusinfriesland.nl/10-anti-griep-tips/