Goed nieuws voor invalkrachten in primair en speciaal onderwijs

Internetsites staan er vol mee: invalleerkrachten gezocht. Wie daar interesse in heeft, krijgt nu meer mogelijkheden.

Goed nieuws als je invalkracht bent in het primair of speciaal onderwijs want vanaf het nieuwe schooljaar mag je meerdere periodes achter elkaar als invalkracht worden ingehuurd. 

Ze zijn vaak hard nodig: invalleerkrachten. Vanwege een maximum aan het aantal contracten dat invalkrachten kan worden geboden, moesten ze al snel weer de school verlaten of er een tijd tussenuit. Met als gevolg dat veel mensen het niet zagen zitten om invalkracht te zijn, en de school was huiverig bij het inhuren ervan. Een invalkracht heeft namelijk na een aantal contractperiodes recht op een vaste aanstelling. En daar zit niet iedere school op te wachten. 

Meerdere contracten

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid grijpt nu in door vast te leggen dat invalkrachten meerdere contracten achter elkaar mogen hebben. Dat geldt voor het basisonderwijs en het speciaal onderwijs. 

Vast contract

Het was de ketenbepaling die er voor zorgde dat invallers na een aantal tijdelijke contracten een vaste baan moest worden aangeboden. Het gevolg van de Wet werk en zekerheid (Wwz), die vooral in het bijzonder onderwijs gold. In een schrijven van de Vereniging PO-Raad staat deze regeling vermeld: Een invaller bij één schoolbestuur mag in drie jaar tijd zes tijdelijke contracten voor vervanging krijgen. Na deze drie jaar of na zes tijdelijke contracten heeft een invaller automatisch recht op een vast contract. Pas als een invaller meer dan zes maanden geen contract heeft gehad, begint de keten van contracten weer opnieuw met tellen. 

Kritiek

De kritiek van de Raad op de ketelbepaling is vooral dat er aanzienlijke verschillen ontstaan in de rechtspositie van werknemers. De minister wil nu dat de werkgevers hun cao aanpassen en dat hier anders mee wordt omgegaan. 

NU.nl