Goed nieuws: meer beroepskrachten en vrijwilligers bij de brandweer

De brandweercorpsen bestaan voor een groot deel uit vrijwilligers. Wel een gedacht om je aan te sluiten?

Het aantal brandweerlieden steeg in totaal van 27.850 in 2017 naar 28.214 in 2018 (peildatum januari). Ruim vierentwintigduizend mensen zijn daarvan inzetbaar tijdens oproepen. Volgens vandaag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek is er sinds acht jaar weer een stijging. Ook het aantal vrijwillers is gestegen.

De stijging is goed nieuws. Toch zijn er nog verbeterpunten te noemen als het om de inzetbaarheid van de brandweer gaat, want uit een onderzoek van een paar weken geleden blijkt dat de brandweer niet zo snel ter plaatse is als vereist. Deze zogenoemde opkomsttijden bleken ‘ruim overschreden’. In tien tot zeventig procent van de gevallen werd die vastgelegde tijd niet gehaald. Volgens voorzitter van Brandweer Nederland Stephan Wevers zijn het echter onrealistische eisen en moeten de vereiste tijden worden aangepast. Die zouden nog dateren uit de jaren zestig, meent Wevers. Momenteel ligt de focus ook vaker op het voorkomen en beperken van branden. 

Meer vrouwen bij de brandweer

Er zijn dit jaar zes procent meer vrouwen bij de brandweer werkzaam dan vorig jaar. De brandweer telt nu 1365 brandweervrouwen. Bij de mannen was het stijgingspercentage slechts één procent. 

De brandweer Nederland vindt het een goede zaak dat er meer vrouwen in het corps zitten, ook al meent de organisatie dat vrouwen op een andere manier werken dan mannen. Eerder meende een brandweervrouw uit Oosterbeek nog dat ze in de afgenomen conditietest aan andere eisen zou moeten voldoen dan haar mannelijke collega’s. Bij een rechtszaak bij het College voor de Rechten van de Mens kreeg ze niet haar gelijk. Mannen en vrouwen moeten gewoonweg dezelfde conditietest doen en aan gelijke eisen voldoen. De reden: mannen en vrouwen kunnen in dezelfde situaties terecht komen en moeten dan gelijk kunnen handelen. 

In Noord- en Oost-Gelderland veel vrijwilligers

Het aantal vrijwilligers (19,1 duizend) dat zich aansluit bij de brandweer steeg dit jaar in zestien van de 25 regio’s met 187 krachten. Vooral in Gelderland-Zuid nam het aantal vrijwilligers sterk toe. In Amsterdam-Amstelland en Haaglanden bestaat ongeveer zeventig procent van de brandweerlieden uit beroepskrachten, maar in andere regio’s is het merendeel vrijwilliger. In Limburg-Noord en Noord- en Oost-Gelderland zelfs meer dan negentig procent. 

Vrijwilliger worden, hoe werkt dat eigenlijk?

Hoe werkt dat eigenlijk, want niet iedereen kan zomaar vrijwilliger worden. Allereerst krijg je een tweejarige opleiding als je door de sollicitatieronde bent. Je bent vervolgens verplicht deel te nemen aan wekelijkse oefenavonden en je kunt zonder meer worden opgeroepen. Je moet dus ook overdag zo je werk kunnen laten vallen en binnen een paar minuten aanwezig kunnen zijn. De leeftijdsgrens om vrijwilliger te zijn ligt rond de 45 jaar, maar ook ouderen die vitaal en gezond zijn kunnen vrijwilliger bij de brandweer zijn. 

Als je ingezet wordt moet je eigenlijk binnen vier minuten op de kazerne zijn. De werkzaamheden die je verricht gaan van onder andere branden blussen, het redden van mensen uit een brand of bij een verkeersongeval, hulp bij storm- en waterschade of het redden van dieren in nood. 

Bron: CBS/nu.nl